Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

55 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Kulturanlæg og -pleje:

Der gennemføres i princippet ingen selvstændige kulturtiltag, men som nævnt bør kulturanlægget

ses som en integreret del af den førte hugst. For at sikre strukturudvikling og træartsvariation

påtænkes en til to plejeindgreb.

Kendskabet til udviklingen af naturlige foryngelser af nål er stadig begrænset. Er der gennem

hugsten skabt en mere heterogen struktur i den eksisterende bevoksning samt mulighed for at

overholde et passende skærmtryk i en længere periode, vil behovet for udrensning formentligt

være minimalt. Modsat vil udrensning sandsynligvis ikke kunne undgås, hvis foryngelsen opstår

under en ensartet skærm.

Der er i modellen afsat et mindre beløb til pleje først og fremmest med henblik på at sikre, at

eventuelle indblandingsarter ikke “falder ud“ af systemet.

Investeringsmodel:

Kulturetablering

Kulturpleje

Kulturinvestering i alt

0.000 kr./ha

3.000 kr./ha

3.000 kr./ha

More magazines by this user
Similar magazines