Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

56

Kulturmodel B:

Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg

Formål:

Formålet er at udnytte den billige naturlige foryngelse af

gran fra den eksisterende bevoksning, men samtidig få

indbragt bøg, der på sigt vil blive mere dominerende.

Metoden retter sig mod bevoksninger i hede- og klitregionen,

hvor bøg indgår i den valgte skovudviklingstype,

og hvor granen langsigtet vil have en større eller mindre

rolle.

Såningen har den fordel, at den er billig. Derfor kan der

sås på relativt store arealer uden meget store omkostninger.

Med den valgte mængde frø er det hensigten, at der

allerede i første generation vil kunne skabes bøg af rimelig

kvalitet, men etableringen af frøtræer udgør det primære

formål.

Såning over store arealer uden hegn kan være en billig

metode at introducere bøg på, uden planterne ødelægges

af hjortevildt. Dels tilsås store arealer samtidigt, dels

er såede planter ikke så næringsrige som plantede og

dermed (formodentlig) mindre attraktive for vildtet.

Forudsætninger:

Da modellen er tiltænkt de mere barske lokaliteter på

heden og i klitten, bør den primært finde anvendelse i

relativt stabile og ikke for gamle nåletræsbevoksninger,

idet der bør være mulighed for at bibeholde et skovklima

på arealet i mindst 20 år. Metoden kan bruges under en

ensartet skærm, men for at sikre en passende strukturudvikling

i den nye generation af gran, bør kulturmodellen

især anvendes i kombination med strukturskabende hugstmodeller.

Selv om erfaringerne med såning af bøg i skov er relativt

begrænsende, tegner resultater fra Klosterheden lovende.

More magazines by this user
Similar magazines