Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

57 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Kulturanlæg og -pleje:

Af hensyn til såningen af bøg foretages stribevis jordbearbejdning. Der kan tænkes mange forskellige

former for stribevis jordbearbejdning, men det er væsentligt, at skader på stående træers

stammer og rødder minimeres. Jordbearbejdningen skal sikre, at frøene får kontakt med mineraljorden

og efterfølgende, at frøene dækkes med et tyndt lag jord på maksimalt 3 cm. Mængden

af frø afhænger naturligvis af, hvor stort et areal der jordbearbejdes pr. ha. Nærværende model

tager udgangspunkt i en udsåningsmængde på 15 kg bøgefrø svarende til ca. 60.000 bøgefrø pr.

ha.

De hidtidige erfaringer antyder, at det bør være muligt at opnå et resultat på mellem 10 og 20 %

levedygtige planter efter et år svarende til 6.000 til 12.000 levende 1 års planter pr. ha. Det

anbefales at koncentrere såningen på mindre arealer frem for at sprede frøene. Stor afstand

mellem planterne forringer muligheden for, at de enkelte planter overlever den videre færd, og

tilsvarende forringes muligheden for bøg af god kvalitet i første generation.

Der er knyttet en betydelig usikkerhed til udviklingen af naturlig foryngelse i nål. Er der gennem

hugsten skabt en mere heterogen struktur i den eksisterende bevoksning samt mulighed for at

overholde et passende skærmtryk i en længere periode, vil behovet for udrensning formentligt

være minimalt.

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning

(3.400 kr./ha på 1/3 af arealerne)

Bøgefrø (ca. 15 kg/ha)

Såning

Kulturetablering

Kulturpleje

Kulturinvestering i alt

1.100 kr./ha

3.000 kr./ha

2.200 kr./ha

6.300 kr./ha

3.000 kr./ha

9.300 kr./ha

More magazines by this user
Similar magazines