Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

60

Kulturmodel D:

Plantning af løv og nål under skærm

Formål:

Modellen retter sig mod de bedre dele af hede- og klitregionen

samt mod mere sandede og grusede lokaliteter

i de øvrige regioner. Der er tale om en relativ intensiv

model, hvor målet er at sikre produktionen i den kommende

generation samt at få indbragt stabile træarter.

Træartsvalget varierer med valg af skovudviklingstype og

tiltro til skærmens stabilitet. Da modellen knytter sig til de

typiske nåletræslokaliteter, vil nål i første generation ofte

fortsat være dominerende, men der sikres en indblanding

af løv på minimum 20%, der på sigt kan overtage en

større del af arealet.

Modellen, der præsenteres her, kunne være oplagt at anvende,

hvor det langsigtede mål udgøres af f.eks. en

skovudvikingstype som bøg med douglas og lærk eller en

type som rødgran/sitkagran med bøg og ær.

Forudsætninger:

Denne relativt intensive model med indplantning af både

løvtræ og stabile nåletræarter bør primært finde anvendelse

på de bedre lokaliteter, hvor en høj produktion af

både løv- og nåletræ kan forventes. Træartssammensætningen

anvendt i dette eksempel forudsætter generelt, at

der er skabt en stabil skærm, med en levetid på min. 20

år. Stilles der spørgsmålstegn ved skærmens stabilitet, øges

andelen af mere hårdføre kulturarter.

Bøg indplantet under skærm af rødgran.

More magazines by this user
Similar magazines