Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

61 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Kulturanlæg og -pleje:

Jordbearbejdning foretages under hensyn til skærmens sundhed og eventuelle kulturspor samt

værdifulde flora- og faunaelementer.

Der anlægges gennemsnitlig én bøgegruppe pr. ha med en størrelse på 40*40 m, mens der på det

resterende areal etableres en blanding af f.eks. douglas og sitka samt evt. 10% skovfyr. Skovfyr

indbringes i grupper i de mest lyse partier af skærmen. Douglas kan blandes rækkevist med sitka,

f.eks. med douglas for hver 3. plante. Modsat vil det være bedre at plante douglas i grupper, hvis

den eksempelvis etableres i blanding med abiesarter som f.eks. grandis, da disse træarter ikke

følges ad i samme grad som en blanding af douglas og sitka.

Evt. naturlig opvækst af f.eks. gran, birk mv. udnyttes naturligvis til at skabe arts- og strukturvariation,

og antallet af plantede planter nedsættes tilsvarende.

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning

Planter á 3,00 kr.:

(Bøg på 1,8*1,25m = 700 pr. ha

Skovfyr og andet nål på 1,8*1,75m = 2.050 pr. ha)

Plantning (2.750*2,00 kr.)

Hegn (15 kr. pr. m.)

Kulturetablering

Kulturpleje

Kulturinvesteringer i alt

04.000 kr./ha

08.300 kr./ha

06.000 kr./ha

02.000 kr./ha

20.300 kr./ha

00.500 kr./ha

20.800 kr./ha

More magazines by this user
Similar magazines