Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

69 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Kulturanlæg og -pleje:

Ask evt. ær indbringes i grupper á ca. 0,2 ha i denne model regnes med en gruppestørrelse på

50*40m. Der anlægges tre grupper pr. 10 ha.

Da asken eftertragtes voldsomt af vildtet, vil det generelt være nødvendigt at hegne. Eventuelle

grupper af ær behøver derimod i mindre grad hegn. Grupperne har en størrelse, der forudsætter et

forholdsvist solidt hegn.

Der hersker endnu usikkerhed om mulighederne for at undlade udrensning i naturlige foryngelser

af bøg. Foreløbige opgørelser tyder dog på, at udrensning ikke kan betale sig - selv i planterige og

homogene foryngelser. Opstår den naturlige foryngelse i grupper under mere heterogene skærme,

som et resultat af måldiameterhugst, og overholdes skærmen i en længere periode, anses udrensning

for overflødig. Udrensning i aske- og eventuelle ærgrupper kan komme på tale til fremme af

kvalitetsudvikling.

I investeringsmodellen er der derfor medtaget et mindre beløb til eventuelle plejende indgreb og

nedtagning af hegn.

Investeringsmodel:

Planter á 3,00 kr.:

(Ask evt. Ær på 1,8*1,25 m = 260 pr. ha)

Plantning (260*3,00 kr.)

Hegn (25 kr. pr. m)

Kulturetablering

Kulturpleje

Kulturinvesteringer i alt

00.800 kr./ha

00.800 kr./ha

01.300 kr./ha

02.900 kr./ha

03.000 kr./ha

05.900 kr./ha

More magazines by this user
Similar magazines