Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

70

Kulturmodel I:

Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald

Formål:

Modellen retter sig mod etablering af bevoksninger på

næringsrige lokaliteter, hvor det langsigtede skovudviklingsmål

er egedominans. Desuden kan modellen finde anvendelse

på mere sandede lokaliteter, hvor det langsigtede

driftsmål er værdiproduktion i eg.

Forudsætninger:

Kulturmodellen forudsætter en god lokalitet og er specielt

tiltænkt anvendt på grundvandsnær moræne, hvor bøgedominerede

skovudviklingstyper ikke kommer på tale.

Egen er som pionerart særdeles velegnet som udgangspunkt

for en række skovudviklingstyper både på gode

morænejorde og på dårlige boniteter. Mens stilkegen især

bør anvendes på morænejordene og her især på fladgrundede

lokaliteter med vandstuvningsproblemer, så vil

vinteregen især blive anvendt på de sandede lokaliteter i

regionerne II og III (Midt- Vest- og Nordjylland inkl. Djursland).

Da egen er meget proveniensvariabel mht. til lokalitet

og anvendelse, bør proveniensanbefalinger nøje overholdes.

Der vil fortsat blive etableret intensive egekulturer f.eks. i forbindelse

med skovrejsning. Egen vil kunne udgøre et fleksibelt

udgangspunkt for en lang række forskellige skovudviklingstyper.

More magazines by this user
Similar magazines