Skødstrup Skole – nyt ledelsesteam –ny ledelsesmodel!

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Skødstrup Skole – nyt ledelsesteam –ny ledelsesmodel!

Skødstrup Skolenyt ledelsesteam –ny ledelsesmodel!

Søges: 3 afdelingsledere, SFO-leder, pædagogisk leder

I forventning om Byrådets vedtagelse af forsøg med en ny ledelsesmodel for Skødstrup Skole,

opslås nedenstående stillinger.

Et helt nyt ledelsesteam bestående af 5 nye ledere, skal sammen med skoleleder og administrativ

leder og i alt 120 medarbejdere realisere en ny ledelsesmodel på Skødstrup Skole som et forsøg

over 2½ år. Den nye model skal understøtte et godt arbejdsmiljø, dialogbaseret ledelse, pædagogisk

udvikling og tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Vi søger derfor:

1 SFO-leder, der står for skolens SFO, ledelse af en indskolingsafdeling og er koordinator for

indskolingens ledelsesteam.

1 pædagogisk leder, der står for ledelse af mellemtrin eller ældste trin samt for skolens samlede

pædagogiske udvikling.

3 afdelingsledere, der står enten skolens ældste trin, mellemtrin eller for hver sin

indskolingsafdeling.

De 5 nye ledere bliver ledere for hver sin afdeling med 15 - 25 lærere/pædagoger og får desuden

tværgående ansvarsområder (se beskrivelse af de enkelte stillinger på hjemmesiden). Sammen med

skoleleder og administrativ ledere udgør de skolens ledelsesteam.

Skødstrup Skole:

Skolen rummer i alt 840 børn heraf går 480 i SFO, der er opdelt i 4 afdelinger. Vi har gode fysiske

rammer tæt på hav og natur, og skolen er udviklingsorienteret og har et indarbejdet samarbejde

mellem pædagoger og lærere. Alle pædagoger indgår i en del af undervisningstiden. Vi arbejder ud

fra en anerkendende og inkluderende tilgang med et helhedssyn på barnet. Aktuelt arbejder vi med

læringsstile og CL. Skolen er præget af dygtige og engagerede medarbejdere, tæt samarbejde i

ledelsesteamet og en engageret forældregruppe.

Kvalifikationer:

• Til lederstillingerne i indskolingen kræves grunduddannelse som pædagog eller lærer.

• Til lederstillingerne på mellemtrin og ældste trin kræves grunduddannelse som lærer.

• Videreuddannelse indenfor ledelse og/eller pædagogik

• Ledererfaring

Vi ønsker ledere der:

• brænder for børns læring og udvikling og samtidig ser medarbejdernes ressourcer og behov

• er visionære og samtidig realistiske

• er tillidsfulde, tillidsvækkende, åbne og lyttende

• er tydelige, troværdige, nærværende og synlige

• anerkendende, inkluderende, uhøjtidelige og med humor


Ansøgningsfrist: Torsdag d. 26.05.11 kl. 12.00.

Ansøgning bedes sendt elektronisk med få bilag. Angiv venligst hvilken stilling der søges.

Ansættelsesforløb: 1. samtalerunde: 7. og 8. juni. 2. samtalerunde: 14. og 15. juni

Tiltrædelse 1.august 2011

Øvrige oplysninger se Skødstrup Skoles hjemmeside: www.skoedstrup-skole.skoleintra.dk

Henvendelse: Skoleleder Anne Littauer: tlf. 87139850 ali@aarhus.dk

More magazines by this user
Similar magazines