Brevhoved 3 - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Brevhoved 3 - Skødstrup Skole

Skødstrup Skole

25. april 2013

Kære forældre

Så kom der et regeringsindgreb, som betyder at vores børn begynder i skole igen på mandag den 29.

april. Det er vi rigtig glade for her på skolen.

Nu er der mange ting der skal i gang igen, og meget der skal indhentes.

1. Skoledag efter lockout´en

Skolegang på mandag, følger skemaet, men slutter kl. 12.50. Årsagen er, at vi har brug for at holde

et møde med lærerne kl. 13, for at få styr på det hele igen. Der er åbent i SFO, som der plejer at

være.

Skemaerne for de kommende to uger kommer ud i dag.

9. klassetrin og prøver:

De skriftlige prøver for 9. klassetrin er blevet udskudt til den 13. – 23. maj. Vi har endnu ikke fået

datoerne for de enkelte fags prøveafvikling.

De mundtlige prøver afvikles som planlagt. Prøveperioden for de mundtlige fag begynder 3. juni.

Sidste skoledag for 9. klasserne bliver den 31. maj som planlagt. Ligeledes fastholder vi

dimmisions-datoen, den 26. juni.

Mht. undervisningen, har vi planlagt hele undervisningsdage for de fag, eleverne skal til skriftlige

eller mundtlige prøver i, så de derved får et særligt indspark i forhold til disse fag. Vi vil i øvrigt

løbende vurdere, hvor der er behov for at give ekstra undervisningstimer i de enkelte fag.

Datoen for offentliggørelsen af udtræksfag er skudt ud. I får besked lige, så snart vi får besked.

Lejrture:

Mht. de forestående lejrture på 7. årgang i uge 20, 5. a og 5.b´s lejrture, samt hvad der i øvrigt ligger

af videre frem, kan og vil vi gennemføre dem.

Forældresamtaler, forældremøder og andre arrangementer

Skole/hjem samtaler og andre møder, der ikke er realiseret pga. lockouten, vil ikke blive erstattet.

Lærerne vil blive bedt om at vurdere om, der er samtaler med enkelte børns forældre, der

ekstraordinært skal gennemføres, og derefter give besked til de pågældende forældre.

Vi vil til gengæld lægge forældremøder og skole-hjemsamtaler for de pågældende klasser så hurtigt

som muligt efter sommerferien.

Skole-hjemsamtaler planlagt til afvikling mandag den 29. og tirsdag den 30. april, vil ikke blive

gennemført.

Alle aftalte samtaler og møder planlagt i kalenderen fra og med 2. maj, vil blive gennemført.

Andre forhold:

Ældste trin: 7. og 8. klassetrin vil få enkelte vikartimer indlagt i deres skemaer i de kommende par

uger. Årsagen hertil er, at vi prioriterer at 9. klassetrin får deres lærere lidt mere end ellers, for at

eleverne bliver rimeligt forberedt til afgangsprøverne.

Skødstrup Skole Administration: 87 13 98 50 E-m

Rosenbakken 4

Fax:

8541 Skødstrup EAN: 579 0000 422 289


Skødstrup Skole

Der kan være mange øvrige informationer, jeg får brug for at meddele jer i den kommende tid. Så

jeg skriver igen i kommende uge.

Skriv gerne til mig, hvis der er forhold, I har behov for information om.

Jeg ser frem til at få skolen i gang igen, og til at se jeres børn her på skolen på mandag.

Venlig hilsen Anne Littauer

Skødstrup Skole Administration: 87 13 98 50 E-m

Rosenbakken 4

Fax:

8541 Skødstrup EAN: 579 0000 422 289

More magazines by this user
Similar magazines