Brevhoved 3 - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Brevhoved 3 - Skødstrup Skole

Skødstrup Skole

Kære forældre

3. maj 2013

Hermed lidt orientering om tiden efter lockouten.

Mandag mødte lærerne og alle børnene ind. Det var dejligt, at få alle tilbage igen, og få gang i

skolen.

Det har været en hård tid for lærerne, for jer forældre og sikkert også for mange børn. Trods det, har

der har været god stemning på skolen, og alle er godt i gang igen.

Jeg har orienteret lærerne om, hvordan de skal forholde sig i forhold til den kommende tids

opgaver. Der er mange ting, der skal samles op på, derfor har jeg valgt, at vi prioriterer at få

undervisningen godt i gang, at 9. klasserne får bedst mulige vilkår for deres afgangsprøver og at vi

får afviklet resten af skoleåret som planlagt. Desuden skal vi have godt fat i planlægningen af

kommende skoleår, med hensyn til fordeling af arbejdet (klasser, timer, fag, skemaer,

opgavefordeling etc.),

Det betyder:

At samtaler, forældremøder og arrangementer fra på mandag, den 6. maj, og frem til

sommerferien afvikles som planlagt.

At der i perioden frem til sommerferien, ikke udarbejdes elevplaner.

At samtaler, forældremøder og arrangementer, der skulle være afholdt i lockout-perioden er

tabt. Lærerne indkalder enkelte forældre og elever til samtale, der hvor der er et særligt

behov for det.

I nogle klasser var halvdelen af klassen indkaldt til samtaler i lockoutperioden. I disse

klasser indkalder lærerne, ligeledes efter behov.

Vi sørger for at lægge samtaler og forældremøder, for de klasser lockouten er gået ud over, i

august eller september.

Lejrskoler:

Lejrskoler der skulle være afholdt i lockoutperioden, erstatter vi i kommende skoleår.

9. klassetrin:

Får nærmere besked om prøveafholdelsen af pædagogisk leder, Anette Røge.

Der udarbejdes et særligt program for 9. klassetrin med ekstra timer i prøvefagene, så de får

indhentet noget af det tabte.

Øvrige klasser:

Mht. tabte timer. Skolen er forpligtet til, at sikre, at klasserne opfylder Undervisningsministeriets

krav mht. minimumstimetallet for undervisningen. Derudover kan vi tildele ekstra timer efter skøn.

Vi har udregnet, hvad vi mangler at give mht. timer for at opnå minimumstimetallet. Det er primært

i de yngre klasser, der mangler timer, da vi ligger pænt over gennemsnittet på de ældre årgange.

Det betyder at vi i kommende skoleår tillægger følgende timer:

2.a, 2.b, 2.d, + alle 3. klasserne og alle 4. klasserne får hver tildelt 1 ekstra time ugtl. i dansk

Alle 2. klasserne får 1 ekstra matematik lektion ugtl.

4.b og 4.c får 1 ekstra matematik lektion i et halvt år.

Derudover får flere klasser ekstra lektioner i perioder af året i forskellige fag.

God weekend og venlig hilsen Anne Littauer

Skødstrup Skole Administration: 87 13 98 50 E-m

Rosenbakken 4

Fax:

8541 Skødstrup EAN: 579 0000 422 289


Skødstrup Skole

Skødstrup Skole Administration: 87 13 98 50 E-m

Rosenbakken 4

Fax:

8541 Skødstrup EAN: 579 0000 422 289

More magazines by this user
Similar magazines