December 2010 - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

December 2010 - Skødstrup Skole

Rosen

Redaktion:

Anne Littauer - skoleleder

redaktør og ansvarshavende

Jul igen

Kresten Horn - lærer

Trine M. Mikkelsen - sekretær

Casper Overgaard Riis 9.b Emilie

Kiilerich 9.b - Esther 5.b

Foto:

Emilie Kiilerich 9.b

Layout:

Casper Overgaard Riis 9.b og

Trine M. Mikkelsen

Indlæg kan sendes til:

ali@aarhus.dk

Oplag:

ca. 600 stk.

Bladet er trykt

ved Lasertryk.

Bladet udkommer 4 gange om

året.

Så er det jul igen. Både store

og små går op i julen og klipper

julepynt, bager æbleskiver, synger

julesange og hygger sig med

nissehistorier.

I bladet her, undersøger Casper

og Emilie, se Rosenknoppen,

hvad børnene ønsker sig til jul,

og om julevanerne har ændret

sig ikke mindst set i lyset af den

økonomiske krise.

I radioen hørte jeg, at flere danskere

end tidligere ikke vil bruge

tid og penge på gaver, men i

stedet er optagede af, hvordan

julen kan blive en tid med fællesskab,

glæde, ro og tid til hinanden.

Også her på skolen ønsker vi

fællesskab og glæde. Vi arbejder

på, at alle børn lærer at være i

fællesskabet og bidrage til det,

og acceptere hinandens forskelligheder.

Det har vi fundet nogle

rigtig gode redskaber til. For anden

gang deltog alle skolens

lærere og pædagoger i en kursusdag

i Cooperative Learning

(CL), lørdag den 27. november

her på skolen. Mange har gennem

de sidste år brugt arbejdsmetoderne

fra CL i undervisningen

med stor succes,

og alle fik på kursusdagen flere

nye ”værktøjer” at arbejde videre

med.

Arbejdet med CL gør undervisningen

meget struktureret, aktiverer

alle i undervisningen og

lærer børnene at arbejde sammen

med alle,

- og så er det sjovt!.

Fælleskab styrkes også igennem

fællessamlinger i afdelingerne,

arrangementer i klasserne, i trivselsugerne

og ikke mindst til

skolens store arrangementer

som skolefesten i uge 6.

I år bliver Pinocchio opført på

den store scene, mens resten af

skolen omdannes til en eventyrlig

by. Læs mere om det her i

bladet.

I den seneste tid har nogle bidraget

særligt til fællesskabet. Det

har glædet mig meget, at en flok

af vores 8. – 9. klasseelever i

uge 48 trodsede sne, frost og

blæsevejr, og stod hver dag kl.

7.40 udenfor med trommer og

skilte for at hjælpe til, at forældre

sætter børn af, eller parkerer de

rigtige steder. Det var en bedrift.

Glædelig jul og godt nytår

På vegne af skolens personale

Anne Littauer

- 2 -

More magazines by this user
Similar magazines