Godkendt som praktikvirksomhed - nu skal der uddannes ... - khru.dk

khru.dk

Godkendt som praktikvirksomhed - nu skal der uddannes ... - khru.dk

Hvorfor have elever? Elever er en uundværlig investering i fremtiden og sikrer, at der også fremadrettet er personer, der kan skabe innovation og et højt kvalifikationsniveau i branchen. Eleven er virksomhedens friske ansigt udadtil og det livgivende pust indadtil, der sikrer, at virksomheden hele tiden er opmærksom på det uddannelsesmæssige niveau og udviklingen i branchen. Og så er elever en loyal og god arbejdskraft. Indgåelse af uddannelsesaftale mellem virksomhed og elev En betingelse for at påbegynde en uddannelse i en virksomhed er, at der mellem eleven og virksomheden er indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås på en af Undervisningsministeriet godkendt blanket, se www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/ Praktik/Uddannelsesaftaler.aspx. Blanketten kan ligeledes fås ved henvendelse til den nærliggende tekniske skole, som også kan være behjælpelig med udfyldelse af blanketten. Find skolerne på www.khru.dk. Uddannelsesaftalen fastsætter lønnen i henhold til gældende overenskomst, og omfatter uddannelsens praktik- og skoleophold, herunder også svendeprøve eller afslutning på et kompetencegivende trin i uddannelsen. Uddannelsesaftalen skal underskrives af såvel virksomhed som elev senest ved aftaleforholdets start. Eleven er – udover den gældende lovgivning – dækket af den kollektive overenskomst indenfor området med hensyn til løn, ansættelses- og arbejdsvilkår. Se elevoverenskomsten på www.3f.dk eller www.horesta.dk. Hvad skal eleven lære? En elev er en god arbejdskraft og et godt aktiv for virksomheden, men først og fremmest skal eleven uddannes i faget. Oplæring skal ske i henhold til uddannelsens bekendtgørelse og uddannelsesordning, som beskriver, hvad eleven skal oplæres i, og hvilke kompetencer eleven skal opnå. Bekendtgørelsen og uddannelsesordningen kan findes på sekretariatets hjemmeside www.khru.dk. Det første virksomhed og elev gør, når de har indgået uddannelsesaftale, er at udarbejde en uddannelsesplan for elevens samlende uddannelsesforløb. Elevens "uddannelsesbog" kan bruges hertil. Uddannelsesbogen kan bruges som et fortløbende redskab mellem virksomhed, elev og skole til at sikre den faglige progression i elevens uddannelsesforløb. Spørgsmål kan rettes til Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat. Understøttelse af vekseluddannelsesprincippet Ved indkaldelse af en elev til skoleophold fremsender skolen en "praktikerklæring" til virksomheden med spørgsmål om elevens niveau inden for de enkelte fagdiscipliner. Virksomheden skal besvare praktikerklæringen med henblik på, at skolen i sin undervisning af eleven får mulighed for at tage afsæt i den enkelte elevs faglige niveau under skoleopholdet. Nyttig viden når elever skal oplæres Ansvaret for uddannelse af elever kan rumme uforudsete problemer. Der henvises til hæftet "Bedre oplæring i virksomheden" og til www.khru.dk.


Er der tvivl om uddannelsens forløb vil der altid kunne hentes råd og vejledning i Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat eller på nærliggende tekniske skole. Arbejdsmiljø At starte i hotel- og restaurationsbranchen som elev efter mange års skolegang kan være en barsk oplevelse. Her har virksomheden og de erfarne medarbejdere et stort ansvar for at eleven får de ”værktøjer”, der skal til for at beskytte sig fysisk og psykisk. En god introduktion til arbejdspladsen og planlægning af uddannelsesforløbet målrettet den nye elevs behov, er en god begyndelse. Emner som: god kommunikation på arbejdspladsen, respekt for hinanden, sund kost og hvile, overholdelse af indgåede aftaler, glæde ved arbejdet, korrekt arbejdsstilling mv. indgår i et godt arbejdsmiljø og er vigtige for et godt elevforløb. På www.bar-service.dk findes et væld af informationer, som kan hjælpe og inspirere ledelse og medarbejdere til at skabe rammerne for et bedre arbejdsmiljø. Venlig hilsen Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen Godkendt som praktikvirksomhed – nu skal der uddannes elever 1. november 2010 Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Vigerslev Allé 18 · 2500 Valby Tlf.: 33 86 23 00 · Fax: 33 86 23 09 e-mail: khru@khru.dk · www.khru.dk

More magazines by this user
Similar magazines