Tilmelding (1 sæt side 1,2 og 3 for hver deltager)

spillemandskredsen.dk

Tilmelding (1 sæt side 1,2 og 3 for hver deltager)

Tilmelding (1 sæt side 1,2 og 3 for hver deltager)

Medlemsnummer DF/DFS:

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnr.:

Bynavn:

Telefon:

Mobiltelefon

E-mail:

Foreningsnavn

eller gruppenavn:

Sæt kryds her hvis du er kontaktpersonen, der skal modtage stævnemateriale:

Stævnemærke: Voksen fra 26 år Ung15-25 B&U 5-14 Barn under 5

Logi, camping, bestilling af plads til campingenhed

Stævnecamping Familiecamping Ungdomscamping

Fællestelt (7x8m)

Fællestelt (7x16m)

Logi, camping, men en anden har bestilt campingpladsen

Stævnecamping Familiecamping Ungdomscamping

Nummer til campingplads (samme tlf. nr. for alle på samme plads)

Logi, skolelogi

Skolelogi sker normalt foreningsvis, hvis andet ønskes skal der opgives et og det samme

tlf. nr. for alle i gruppen

Almindelig Ungdom Evt. tlf. nr.

Øvrige oplysninger:

Medbringer fane: Deltager i PR opvisning Er tilmeldt som hjælper

Bestilling af stævne T-shirts:

Størrelse (kun den samme størrelse). Antal:

Small Medium Large XLarge XXLarge XXXLarge

Evt. bemærkninger:

Husk bestillinger af billetter samt spillemandsoplysninger på side 2, personlig afregningsskema

side 3 og betalingsspecifikation side 4

DF/DFS 22. feb. 07

Side 1


Bestilling af billetter (sæt kryds i firkanten til højre for det ønskede)

Spillemandskoncert, torsdag kl. 16:30 - 18:00

Sangarrangement, onsdag: Kl. 16:00 - 17:30 Kl. 18:00 - 19:30

Baldanse, fredag kl. 10:00 - 12:30

Opvisningskursus, tirsdag og onsdag kl. 10:00 - 12:00

Dans og bliv bedømt, torsdag og fredag kl. 10:00 - 12:00

Ældredansekursus (kun kursus), tirsdag kl. 10:00 - 12:00

Ældrearrangement (inkl. kursus, middag og legestue), tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Byvandring, tirsdag kl. 08:45 - 10:15 kl. 10:30 - 12:00

Byvandring, onsdag kl. 08:45 - 10:15 kl. 10:30 - 12:00

Byvandring, torsdag kl. 08:45 - 10:15 kl. 10:30 - 12:00

Morgenskovtur,

tirsdag 07:00 - 09:00 onsdag 07:00 - 09:00 torsdag 07:00 - 09:00

Udflugt til Bangsboparken, tirsdag kl. 09:30 - 13:30

Udflugt til Skagen, onsdag kl. 09:00 - 16:00 torsdag kl. 09:00 - 16:00

Udflugt til Læsø, onsdag kl. 07:00 - 17:30 torsdag kl. 07:00 - 17:30

Irske danse for unge (12 år og derover), fredag kl. 14:00 - 16:00

B&U udflugt til Fårup Sommerland, onsdag 09:00 - 19:00

Barn 0 - 2 år Børn 3 - 15 år voksen (16 år og op) iflg. m. barn

Oplysninger for spillemænd

Hvilken alderskategori tilhører du: Voksenfra 26 år unge 14-25 år børn op til 13 år

Hvilken region kommer du fra:

Nordjjyl. Midtjyl. Syddanm. Sjælland Hovedstaden

Hvilket instrument spiller du:

Spille til regions opvisn: Ja Nej Deltage i vagtplanen:Ja Nej Forspiller

Deltager du i spillemandskoncerten:

Med i en gruppe, hvis ja skriv gruppens navn:

Ønsker gruppen at spille til musikcafé: Ja

Nej

Specielt for børne-spillemænd:

Deltage i øvning/familielegestue

Deltage i øvning/spillemandskoncert

Specielt for unge spillemænd

Deltage i øvning/legestue

Side 2

Deltage i øvning/spillemandskoncert

DF/DFS 22. feb 07


Forening/gruppe:

Navn:

Personligt afregningsskema DF/DFS landsstævne i Sæby 2007

Telefon:

Mobiltelefon:

E-mail:

Antal

Stk. pris Samlet pris

Stævnemærke - voksen fra 26 år (tilmeldt senest 31/3) kr. 500

Stævnemærke - voksen fra 26 år (tilmeldt efter 31/3) kr. 600

Stævnemærke - unge 15 - 25 år (tilmeldt senest 31/3) kr. 300

Stævnemærke - unge 15 - 25 år (tilmeldt efter 31/3) kr. 400

Stævnemærke B&U 5 - 14 år (tilmeldt senest 31/3) kr. 200

Stævnemærke B&U 5 - 14 år (tilmeldt efter 31/3) kr. 300

Campinglogi voksen fra 26 år (pr. person) kr. 150

Campinglogi unge 15 - 25 år (pr. person) kr. 75

Campinglogi B&U 5 - 14 år (pr. person) kr. 50

Campinglogi B&U under 5 år

gratis

Fællestelt 7 x 8 m kr. 150

Fællestelt 7 x 16 m kr. 300

Skolelogi voksen fra 26 år (pr. person) kr. 150

Skolelogi ungdom 15 - 25 år (pr. person) kr. 75

Skolelogi B&U 5 - 14 år (pr. person) kr. 50

Skolelogi B&U 0 - 4 år (pr. person)

gratis

Billetter til spillemandskoncert kr. 30

Billetter til sangarrangement kr. 40

Biletter til baldanse, fredag kr. 30

Biletter til opvisningskursus tirsdag og onsdag (2 dage) kr. 30

Biletter til dans og bliv bedømt torsdag og fredag (2 dage) kr. 30

Billetter til ældredansekursus kr. 30

Billetter til ældrearrangement (inkl. spisning) kr. 100

Billetter til B&U, workshop i irske danse kr. 20

Billetter til Byvandring kr. 30

Billetter til Morgenskovtur kr. 30

Billetter til udflugt til Bangsboparken kr. 115

Billetter til udflugt til Skagen kr. 140

Billetter til udflugt til Læsø kr. 250

Billetter til udflugt til Fårup Sommerland B&U 0 - 2 år gratis

Biletter til Fårup Sommerland B&U 3 - 15 år kr. 150

Billetter til Fårup Sommerland voksne (16 år) i flg. med barn kr. 200

T-shirts kr. 60

Pris i alt

Beløbet kan enten sendes som check udstedt til Danske Folkedansere, indbetales på giro

nr. 908-6293 eller betales via homebanking på reg. nr. 0939 konto 9086293/ "girokort" type

01 og konto nr. 9086293. Hvis mere end 1 person betaler samtidig skal side 4 udfyldes og

medsendes. Husk afsender. Obs. tilmeldingen er først gyldig når betalingen er indgået

DF/DFS 22.feb 07

Side 3


DF/DFS Landsstævne i Sæby 2007

Betalingsspecifikation skal benyttes hvis mere end 1 person indgår i betalingen

Der er under navnet

Indbetalt på: Check Bank/giro I alt kr.

Indbetalerens tlf.nr.

E-mail:

Beløbet kan enten sendes i check udstedt til Danske Folkedansere, indbetales på giro nr.

908-6293 eller betales via homebanking på reg. nr. 0939 konto 9086293/ "girokort" type 01

og konto nr. 9086293. Husk afsender.

Når du har udfyldt blanketterne så send dem samlet pr. post til Landsforeningen Danske

Folkedansere, Enrumvej 6A, 5270 Odense N (Tlf.: 6618 5860)

Betalingen gælder for nedenstående personer:

Medlemsnummer Navn Beløb

forhånd tak

Sekretariatet

Obs. tilmeldingerne er først gyldige når betalingen er indgået.

DF/DFS 22. feb 07 Side 4

More magazines by this user
Similar magazines