Brevhoved 3 - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Brevhoved 3 - Skødstrup Skole

Skødstrup Skole

Kære forældre

20. marts 2013

Som I ved, har Kommunernes Landsforening (KL) varslet lockout af lærerne på folkeskolerne med

virkning fra 1. april. Det er en konflikt, som vi ikke har megen indflydelse på, men som naturligvis

også vil få konsekvenser for vores skole, hvis den bliver en realitet. Forligsmanden kan udsætte

lockouten, hvis hun skønner, at der er chancer for et forlig. Men i skrivende stund er det usikkert,

hvorvidt det vil ske.

Det betyder, at vi forbereder os på, at lockouten træder i kraft tirsdag efter påske, den 2. april.

Grundlæggende betyder lockouten, at undervisningen bliver aflyst. Der er dog en undtagelse:

Lærere, som er tjenestemænd, og enkelte andre der ikke er omfattet af konflikten, gennemfører

deres undervisning som planlagt. Skemaerne for de enkelte klasser bliver opdateret, som de plejer,

men altså kun med de timer, som planlægges gennemført. Du kan se skemaerne på ForældreIntra og

på skolens hjemmeside. Du kan også læse information på kommunens hjemmeside på adressen

www.aarhus.dk/konflikt.

Selv om det meste af undervisningen er aflyst, har skolen en forpligtelse til at føre tilsyn med alle

børn, der kommer i skole. Vi har ansvaret for, at der er et forsvarligt tilsyn med mulighed for

eventuelt at sende eleverne hjem i henhold til normal praksis, dvs. at de almindelige regler for tilsyn

og aflysning af undervisning, også gælder under lockouten. Her på skolen gælder, at vi må sende

børnene hjem fra 5. klassetrin og opefter uden forudgående varsel. Yngre børn kan sendes hjem

efter aftale med forældrene.

På Skødstrup Skole vil vi være et meget begrænset antal voksne til at passe børnene. Får vi lockout

vil ledere og andre medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, blive fordelt i klyngerne og

tage vare på pasningen.

Vi har set på arbejdsplanerne for de tilstedeværende lærere/pædagoger, og vi kan se, at det bliver

vanskeligt at tilbyde et forsvarligt tilsyn med de 500 børn, vi har på 0.- 4. klassetrin.

For at sikre et forsvarligt tilsyn betyder det flg.:

5. – 9. klassetrin: Skal kun møde på skolen, hvis der ifølge skemaet gennemføres

undervisning for klassen (se klassens skema).

0. – 4. klassetrin: Vi vil bede jer om, at gøre hvad I kan for at finde løsninger, så børnene

ikke møder i skole i undervisningstiden, medmindre der gennemføres undervisning for

klassen (se klassens skema).

Hvis vi får lockout, vil jeg løbende informere jer på ForældreIntra.

SFOen holder åbent som sædvanligt. Det betyder, at SFO en er åben som den plejer at være fra

kl. 6.30 til 8.00, og igen fra kl. 12.50 til 17, fredag kl. 10.45 til 16.30.

Sokkehuset holder åbent som normalt.

De ældste elevers afgangsprøver kan blive berørt af konflikten, hvis det er konfliktramt personale,

som skulle føre tilsyn med de skriftlige prøver eller afvikle de mundtlige prøver. Umiddelbart er

meldingen, at hvis konflikten bevirker, at pensum ikke kan nås på normeret tid, vil de endelige

prøver højst sandsynligt blive udsat. I det tilfælde vil der komme retningslinjer fra Børne- og

Skødstrup Skole Administration: 87 13 98 50 E-mail: sko@mbu.aarhus.dk

Rosenbakken 4 Fax: 87 13 98 51 Web: www.skoedstrup-skole.dk

8541 Skødstrup EAN: 579 0000 422 289


Skødstrup Skole

Undervisningsministeriet om, hvordan situationen skal håndteres. Også dette vil vi selvfølgelig

informere nærmere om, hvis det bliver aktuelt.

Kontakt afdelingslederen, eller kontoret, hvis du har spørgsmål i forbindelse med lockouten. Du er

også velkommen til at sende en mail.

Med venlig hilsen

Anne Littauer

Skoleleder

Christian Horn

Formand for skolebestyrelsen

Skødstrup Skole Administration: 87 13 98 50 E-mail: sko@mbu.aarhus.dk

Rosenbakken 4 Fax: 87 13 98 51 Web: www.skoedstrup-skole.dk

8541 Skødstrup EAN: 579 0000 422 289

More magazines by this user
Similar magazines