14/2009 (291209) - Insiderhandel - Silkeborg IF fodbold

silkeborgif.com

14/2009 (291209) - Insiderhandel - Silkeborg IF fodbold

OMX Nordic Exchange Copenhagen

Silkeborg, den 29. december 2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 14 / 2009

Vedr.:

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

med selskabets aktier i medfør af værdipapirhandelslovens § 28a.

I henhold til værdipapirlovens § 28 a indberetter Silkeborg IF Invest A/S hermed omlysninger

om ledende medarbejders og disse nærståendes transaktioner med selskabets aktier.

Navn

OM Consultancy ApS

Årsag

Nærstående til Orla Madsen, medlem af bestyrelsen

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Køb

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 183.076

Kursværdi DKK 2.240.850,00

Navn

Henton Group A/S

Årsag

Nærstående til Kent Madsen, adm. direktør

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Salg

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 183.076

Kursværdi DKK 2.240.850,00

Navn

Emilan ApS

Årsag

Nærstående til Ole Hansen, bestyrelsesformand

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Køb

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 183.076

Kursværdi DKK 2.240.850,00


Navn

Henton Group A/S

Årsag

Nærstående til Kent Madsen, adm. direktør

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Salg

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 183.076

Kursværdi DKK 2.240.850,00

Navn

Henton Group A/S

Årsag

Nærstående til Kent Madsen, adm. direktør

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Salg

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 575.426

Kursværdi DKK 7.043.214,00

Navn

Silkeborg Fodbold Holding A/S

Årsag

Nærstående til Kent Madsen, adm. direktør

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Køb

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 575.426

Kursværdi DKK 7.043.214,00

Navn

Årsag

Udsteder

Fondskode

Betegnelse

Transaktion

Marked

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 659.710

Kursværdi DKK 8.074.850,00

F. L. Hansen Holding ApS

Nærstående til Frederik Lysholt Hansen, bestyrelsesmedlem

Silkeborg IF Invest A/S

DK0010128008

Aktier

Salg

NASDAQ OMX Copenhagen A/S


Navn

Silkeborg Fodbold Holding A/S

Årsag

Nærstående til Kent Madsen, adm. direktør

Udsteder

Silkeborg IF Invest A/S

Fondskode

DK0010128008

Betegnelse Aktier

Transaktion Køb

Marked

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Handelsdato 28. december 2009

Antal stk. 659.710

Kursværdi DKK 8.074.850,00

Note:

De pågældende transaktioner er gennemført som en led i en omstrukturering i ejerkredsen bag

Silkeborg Fodbold Holding A/S. Omstruktureringen indebærer ikke ændringer i størrelsen af de

fire ultimative ejeres – Ole Hansen, Kent Madsen, Frederik Lysholt Hansen og Orla Madsen –

aktiebesiddelser i Silkeborg IF Invest A/S. De nævnte fysiske personer besidder efter omstruktureringen

således fortsat samme indirekte ejerandel i Silkeborg IF Invest A/S.

Kursen er fastsat som en gennemsnitskurs for Silkeborg IF Invest A/S' aktier beregnet på baggrund

af en 2 måneders periode løbende fra 16. oktober 2009 til 15. december 2009.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Claus Christensen

Økonomidirektør

More magazines by this user
Similar magazines