Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes Lærerforening

AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx

22. juni 2011/MP

Handlingsplan 2011-12

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

Medlemsstrategi

Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for

rekruttering af potentielle medlemmer

(lærere) – herunder aktivering TR med henblik

på rekruttering og fastholdelse:

1. Møder med TR på udvalget skoler

2. Udarbejdelse af materiale til TR

(medlemsfolder, ppt-skabelon, HLplakat

– se kommunikationsstrategi)

3. Revision og udsendelse af TR materiale

4. Udarbejdelse af indsatspapir i forhold

til de enkelte skolebesøg – hvad skal

gøres lokalt (fx medlemsmøder,

økonomisk støtte til lokale initiativer)

og hvad skal gøres centralt (fx kontakt

til potentielle medlemmer, koncept for

HWL/MP

Ad 1: Mødeplan med

møderække i september

2011

Ad 2: Materiale medbringes

på møderne. Revideres i

forbindelse med evaluering

af møderne

Ad 3: Materialet

videreformidles i forbindelse

med lærersektionsmødet

2012

Ad 4: Indsatspapir/referat

fra møderne udarbejdes

efteråret 2011

1


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

økonomisk støtte til lokale

arrangementer.)

Koncept for lokal støtte til afholdelse af

medlemsmøder vedrørende relevante faglige

og aktuelle emner

CHS

Koncept/rammer udarbejdes

og fremlægges på de

regionale TR møder 2011

lægges på hjemmesidens

lukkede del

Kommunikationsstrategi

Hjemmeside

Der etableres en ny hjemmeside med fokus på

HL’s værdier og de særlige fordele, et

medlemskab af HL giver jf. planen for

fremtidens kommunikation.

MJ

Hjemmesiden i drift august

2011

Der lægges nyheder på

hjemmesiden minimum en

gang om ugen

Øget andel af nyheder fra

skolerne

2


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

Nyhedsbreve

Der etableres en ny platform, så det er muligt

at opretholde en løbende, direkte dialog med

alle medlemmer med udgangspunkt i den

enkeltes præferencer, jf. planen for fremtidens

kommunikation.

MJ

Ny platform til udsendelse af

mail lanceres senest

september 2011

Mulighed for individuel

tilmelding til

nyhedskategorier fra HL

senest september 2011

Udsendelse af nyhedsbreve

med intervaller alt efter

modtagerens præferencer

(fx straks/ugentligt) senest

september 2011

Folketingsvalg

Der sættes fokus på EUD / det merkantile EUD

over for medlemmer og offentlighed under

valgkampen, jf. den vedtagne

kommunikationsstrategi/pressestrategi

MJ

3


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

Før valget:

1. Afklare budskaber på baggrund af

spørgeskemaundersøgelsen blandt

uddannelsesordførere

Ad 1: Uddannelsesordførerne

fra alle Folketingets partier på

nær Kristendemokraterne har

svaret på HL’s spørgsmål.

2. Undersøge muligheder for samarbejde

med andre organisationer

3. Skaffe skoler og medlemmer der vil

stille op i pressen

Under valget:

Informere medlemmerne om de forskellige

partier og politikeres holdninger til de

merkantile EUD

Udarbejde relevant materiale til pressen

Ad 3: Der skaffes 7-10 skoler

og medlemmer (f.eks. TR’er)

geografisk fordelt over hele

landet

Medlemmerne holdes

løbende orienteret om

relevant nyt på det

merkantile område og om

resultater af HL’s egen

indsats.

Kontakte journalister mhp. at afsætte historier

på vores område

TR-materialer MJ Nye tiltag på tryk

4


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

Udarbejdelse og opdatering af trykte og

elektroniske materialer til TR’erne, jf. den

vedtagne plan om fremtidens kommunikation

udarbejdes:

Plakat, mapper

Nye tiltag på hjemmesiden

udarbejdes:

Powerpointskabeloner,

Nyheder til udskrivning og

ophængning

Der udarbejdes udkast til

præsentation i forbindelse

med medlemskampagnen.

På baggrund af feedback

herfra udarbejdes og

distribueres de endelige

produkter efteråret 2011.

Forhandlingsstrategi

Forberedelse af OK 2013

1. I forhold til arbejdstid inden for

lærerområdet skal en mere systematisk

CHS/MP Ad 1: Gennemgang af 10 - 20

skolers lokale

arbejdstidsaftaler inden for

5


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

gennemgang af nogle skolers lokale

arbejdstidsaftale.

relevante områder i aftalen

inden udgangen af 2011.

2. I forhold til den (lokale) løndannelse skal

markedet afdækkes for statistisk

materiale, der afspejler den lokale

lønudvikling samt i givet fald at

introducere det for TR’erne.

3. På lederområdet skal mulighederne for en

fælles lederaftale på hele

ungdomsuddannelsesområdet inden årets

udgang afklares.

Ad 2: Præsentation af

lønstatistisk værktøj på de

regionale TR møder i

efteråret 2011

Ad 3 & 4: Afklaring skal være

foretaget ske inden

udgangen 2011

4. Af hensyn til punkt 3, skal spørgsmålet om

ledernes fremtidige

(central)organisationsforhold er afdækket.

Afholdelse af kurser for hhv. TR og ledere -

1. TR kurser der skal afholdes i perioden:

a. Forhandlingsteknik

CHS/MP

Ad 1: Afvikling af kurser – et

i efteråret og et i foråret.

Ad 2: Et lederkursus i

perioden 2011/12

6


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

b. Pension og efterløn

2. Kurser for ledere

Organisationsstrategi

Medlemskampagnen HWL/MP Øget organisationsprocent

Uddannelsespolitisk

strategi

1. Arbejde for en fremtidssikring af de

merkantile erhvervsuddannelser

2. Aktiv aktør i debatten om 360 graders

eftersyn eller evt. anden politisk

undersøgelse af de merkantile

erhvervsuddannelser.

3. Præge uddannelsespolitikken ved

synliggørelse af HL’s holdninger og

værdier i forhold til de merkantile

uddannelser, og dermed at medvirke

til at beslutningstagerne får et

nuanceret og kvalificeret

beslutningsgrundlag

SHC/BHN

Ad 1: Afholdelse af

konference om

fremtidssikring af de

merkantile uddannelser

samt udarbejdelse af HL

politik til sikring heraf

Ad 2: Der er endnu ikke

besluttet fra UVM hvordan

og under hvilke

forudsætninger et evt. 360

graders eftersyn skal sættes i

gang.

7


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

Ad 3: Arbejde opsøgende og

deltagende både direkte og

indirekte i de

sammenhænge det er muligt

(udvalg/kommission, presse

og overfor

beslutningstagere)

Implementering af den nye læreruddannelse

Løbende påvirke

drøftelser om

tjenestefrihed til PD’en.

Udsende aktuelle

informationer, der kan

understøtte TR i

forhandlingerne om

PD’en

Arbejdsmiljø

I samarbejde med andre aktører inden for BAR

U/F værksætte analyser og udarbejde

BHN

I det omfang det er muligt I

BAR sammenhænge, at

8


Handelsskolernes Lærerforening

Opgaver – hvad skal der gøres

Ansvarlige

– hvem er

tovholder,

udøvende

osv.

Succeskriterier

Status

materialer, der kan indvirke på et bedre

psykisk arbejdsmiljø

præge arbejdet, så analyser

og materialer er

vedkommende for HL

medlemmer

9

More magazines by this user
Similar magazines