Danmark som højhastighedssamfund

itb.dk

Danmark som højhastighedssamfund

Danmark som

højhastighedssamfund

Indlæg i ITB

11. marts 2010

Erik Bonnerup


YouTube - Niels Højberg, medlem af Højhastighedskomiteen

Rapporten

• Del I: Hovedrapport med anbefalinger

• Del II: Bilagsdel (elektronisk)

• Bilagssamling (faktaark, bidrag fra ministerier m.v.)

• Youtube: videoer af alle komitemedlemmer

• Se mere på højhastighedskomiteen.dk


De brændende platforme

Konkurrenceevne og økonomisk vækst

• Produktiviteten er faldende – mangel på

højtuddannede it-specialister

Velfærd

• Højere krav til service – og der bliver færre hænder

Demokrati, kultur og deltagelse for alle danskere

• 40 pct. af danskerne har lave/ingen it-kompetencer

Klima- og miljøudfordringen

• Reduktion af energiforbrug og CO2-belastning

Udfordringer for hele regeringen!

(og ikke mindst embedsapparatet)


Hvad er et

højhastighedssamfund?

• Det har 2 elementer:

• 1) en infrastruktur (nettet)

• 2) en udnyttelse af strukturens muligheder:

”de brændende platforme”

• Udfordringen: at sikre balancen mellem de

to elementer


De teknologiske muligheder

udvikler sig hurtigere end vores

evne til at udnytte dem

Hvad vi kan

Hvad vi gør


Bredbåndsinfrastruktur i Danmark

• Sikre gode rammebetingelser for at investere i

infrastruktur

• Markedsbaseret og teknologineutral tilgang

• Nye mål - 2013

• 10 Mbit/s downstream og 5 Mbit/s upstream til alle eller

næsten alle

• 50 Mbit/s downstream og 10 Mbit/s upstream til mindst

80 pct.

• Et mindretal af komiteen mener, at denne målsætning bør

gælde alle

• Dette vil kunne nås med en markedsbaseret udvikling i

kombination med, at der fra det offentliges side investeres

i anvendelse af it og bredbånd i alle dele af landet


Status

Kan få

> 512 kbit/s > 99 pct.

Andel af solgt

bredbånd

> 2 Mbit/s 98 pct. 91 pct.

> 10 Mbit/s 77 pct. 27 pct.

> 50 Mbit/s ~ 1 pct.

Fiber

Mobilt bredbånd

Vækst på

- høje hastigheder

28 pct.

- up-stream hastigheder

- mobilt bredbånd

97 pct. geografisk dækning


Internationale målsætninger

Mbit/s

Finland 2015 100 99 pct.

2 km fra husstand

Frankrig 2019 100 70 pct.

Norge 2015 50 Alle

Ikke vedtaget

Storbritannien 2017 [NGN] 90 pct.

Sverige 2015 100 40 pct.

2020 100 90 pct.

Sydkorea 2012 1000 Stor del

Tyskland 2014 50 75 pct.

Østrig 2013 25 90 pct.

Ikke vedtaget


Kapacitetsbehov


Hvordan opnår vi (en bedre)

balance?

• Fortsætte den markedsdrevne,

teknologineutrale udvikling

• Det offentlige skal investere i

anvendelserne

• Det offentlige skal gøre investeringerne i

infrastrukturen mere rentabel


Digitalisering af det offentlige

• Sammenhængende itanvendelse

og tværoffentlig

samordning

• Udvikling af fælles standarder

• Styrkede incitamenter til at

anvende digitale løsninger

• Kanalstrategi

• Fokus på store

serviceområder (social-,

sundheds- og

uddannelsesområdet)


Platform for innovation

• Udstilling af offentlige data

• Åbne, fleksible teknologier

• Private aktører som udviklere

og udbydere af offentlige

tjenester

• Understøtte digitalisering i

erhvervslivet


Cloud

• Det offentlige bør satse

massivt på cloud

• Løse udfordringer i forhold til

privacy, datasikkerhed m.v.

• Igangsætte projekter,

opsamle erfaringer og

udgive vejledninger

• Stort potentiale for

rationaliseringer, besparelser

og mindre strømforbrug (op

til 55 pct.)


Informations- og it-kompetencer

• Fremme befolkningens itkompetencer

• Fokus på it i folkeskolen og

på ungdomsuddannelser

• Opstille konkrete mål for

elevernes it-kompetencer

• Styrke undervisernes

kompetencer

• Undervisningsmateriale -

fagdidaktik

• Infrastruktur – professionel drift

• Styrkede specialiserede itkompetencer


Miljø, klima og grøn it

• Reducere energiforbruget

og nedbringe CO2-

belastningen

• Intelligente trafiksystemer

• Intelligent elsystem

• Videokonferencer,

telepresence, telemedicin

etc.


Forskning og udvikling

• Øget dansk it-forskning og

styrkelse af forskningsmiljøerne

• Øget hjemtag af EU-midler

• Styrket offentligt/privat

samarbejde og sættes fokus på

danske it-styrkepositioner

• Klyngedannelser

• Udvikling af universiteternes it

og bredbånd


Kommunernes rolle

• Stimulere udviklingen:

• øget anvendelse i offentlige tjenester,

• bredbånd til offentlige institutioner,

• koordinering af gravearbejde og

• anlæggelse af tomrør

• I helt konkrete og særlige tilfælde – på

eksempelvis småøer – bør en kommune kunne

støtte etablering af bredbåndsinfrastruktur

• Lettere opstilling af mobilmaster og antenner

• Lettere graveadgang i landområder

• Fjernelse af tilslutningspligt (antenneforeninger)!


Statens rolle

• Provenuet fra auktioner tilbage til sektoren

• Mobilt bredbånd – 800 MHz-frekvenser,

netdeling, international roaming

• Afskrivningsregler – bør efterses

• Længere bindingsperioder bør muliggøres

• Gennemsigtighed – varedeklaration for

bredbånd

• Ny it-statistik – synliggøre samfundsmæssig

værdi

• Opstille nye telepolitiske målsætninger/sigtelinier

• Erhvervspolitisk sigte

• Sikre gode muligheder for tjenestebaseret

konkurrence


Floskler eller fornuft?

• 0-vækst er lig med serviceforringelser

• Vi vil ikke have et A- og et B-hold

• Vi kan ikke tvinge brugerne på nettet

• Vi må ikke affolke yderområderne

• Det haster med fiber til alle, derfor

offentlige tilskud

• Vi må tænke os bedre om, inden vi starte

nye projekter

• Der er behov for nye koordineringsorganer

More magazines by this user
Similar magazines