(Microsoft PowerPoint - LeifUlb\346kJensen)

itb.dk

(Microsoft PowerPoint - LeifUlb\346kJensen)

Software Industry og Pricing Trends

Leif Ulbæk Jensen, PricewaterhouseCoopers

Partner, TICE/ TECH-Group

PwC TECH Strategy Group TMT


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

2

PricewaterhouseCoopers


Leif Ulbæk Jensen

42 år

Karriereforløb:

Statsautoriseret revisor 1998

Partner i PwC i 2004

Ansat hos PricewaterhouseCoopers siden juni 2000. Tidligere hos KPMG.

Har arbejdet med revisions- og rådgivningsopgaver for alle størrelser af klienter inden for et bredt udvalg af

brancher.

Tilknyttet TICE/FS industrigruppe (Technology, Information, Communication & Entertaiment / Financial Services).

Industrileder for TECH-segmentet. Hovedvægten ligger på store og mellemstore virksomheder med internationale

relationer. Underviser kandidater til SR-uddannelsen og deltager i forskellige interne faglige projekter.

Fra 2000 HR-ansvarlig i PwC’s næststørste industrigruppe (TICE/FS) på Københavns kontoret.

Nuværende væsentlige revisionsklienter:

IBM A/S med tilknyttede datterselskaber (IBM Service Delivery Center Danmark A/S m.fl.), Rambøll Informatik A/S,

Stepstone A/S, NCR A/S, Honeywell A/S, Ericsson A/S, Bonnier Magazine Group A/S, ComX-Gruppen, Brenntag

Nordic A/S, Omya A/S.

Tidligere væsentlige revisionsklienter:

Columbus IT Partner A/S, TDC Kabel TV A/S, Rambøll Gruppen A/S, Konica Minolta Danmark A/S, Selskaber i

NKT-koncernen, Dansk Flygtningehjælp, Nycomed Danmark A/S, TRYG-forsikring, Det Danske Stålvalseværk A/S,

Atlas Copco A/S.

3

PricewaterhouseCoopers


PwC prisudviklingstendenser for software

Der er en markant trend – bevægelse væk fra store

up-front licenser til forretningsmodeller, som

udstrækker betalingerne over flere år.

Softwareudbydere overgår til andre forretningsmodeller

for at skabe kontinuitet i revenue streams.

Selskaber, som over for deres kunder kan demonstrere

en tydelig og målbar ROI, vil klare sig bedst i

konkurrencen.

Rapporten kan downloades på www.pwc.dk

4

PricewaterhouseCoopers


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

5

PricewaterhouseCoopers


Dansk Mini-undersøgelse

Mindre undersøgelse – baseret på 44 besvarelser i april 2007

Målsætning at tage et pejlemærke på stemningen blandt danske software

virksomheder

Vigtigt:

Ikke tage det for mere end, hvad det er

- men giver anledning til en række interessante observationer

6

PricewaterhouseCoopers


Hvor forventes prisudviklingen for softwareprodukter at udvikle sig

over de næste 2-3 år?

Målt på størrelse af virksomhed:

50

40

30

20

Mere end 5% stign.

0-5% stign.

Uændrede priser

0-5% prisfald

Mere end 5% prisfald

10

0

Under 10 mio. 10-100 mio. Over 100 mio.

7

PricewaterhouseCoopers


Softwarepriserne er under pres, bl.a. som følge af de

stramme IT-budgetter

De gennemsnitlige salgspriser falder inden for alle kategorier.

De faldende priser vil føre til alternative forretningsmodeller.

8

PricewaterhouseCoopers


Hvorledes opfatter du udviklingen hen imod salg af software som

service, og vil der komme ændringer i forretningsmodellerne?

Fordelt på virksomhedsstørrelser:

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Under 10 mio. 10-100 mio. Over 100 mio.

Forventer store

ændringer

På kort sigt

På langt sigt

Det skal bemærkes, at de større virksomheder også mener, at det vil påvirke cash flow

negativt og fundingmulighederne for udvikling

9

PricewaterhouseCoopers


Betydningen af SOA - en mulighed eller trussel?

Målt på størrelse af virksomhed :

100

80

60

40

20

0

Under 10 mio. 10-100 mio. Over 100 mio.

En mulighed

En trussel

Uden betydning

Andet

10

PricewaterhouseCoopers


Betydningen af Open Source – en mulighed eller trussel?

Målt på størrelse af virksomhed:

70

60

50

40

30

20

10

0

Under 10 mio. 10-100 mio. Over 100 mio.

En mulighed

En trussel

Uden betydning

11

PricewaterhouseCoopers


Betydningen af Webbaserede standardsoftwareløsninger – en

mulighed eller trussel?

Målt på størrelse af virksomhed:

120

100

80

60

40

20

0

Under 10 mio. 10-100 mio. Over 100 mio.

En mulighed

En trussel

Uden betydning

Andet

12

PricewaterhouseCoopers


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

13

PricewaterhouseCoopers


Det europæiske IT servicemarked forventes at vokse


Virksomhedernes IT-budgetter flyttes i

European IT Services Spending Forecast

2006 To 2011

CAGR

06-11

stigende omfang ud under de business

lines, der som mål har høje krav til

160

Total

6.0%

kapitalforrentning (ROI).

EUR Billions

140

120

100

80

60

40

20

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source: IDC and PWC analysis

BPO

Application

outsourcing

Infrastructurerelated

outsourcing

Project-based

services

11.5%

10.0%

1.9%

5.2%Langsigtede udviklingstendenser,

såsom Software-as-a-Service, Google

software og kontrollerede IT services,

vil fortsat reducere behovet for interne

udgifter til IT.

Outsourcing af forretningsprocesser

(BPO) og applikationsoutsourcing

forventes at udvise den højeste vækst.

14

PricewaterhouseCoopers


Konsolidering af industrien

• Oracle har indtil videre været den virksomhed, der har foretaget den største konsolidering, med

overtagelser af vertikal ekspertise (iFlex, Retek, Portal), kunder, vedligeholdelse og økonomi (PeopleSoft,

Siebel, Agile, Hyperion) samt teknologi (Innobase, Sleepycat, Stellent). Oracle har aftalt køb af LogicAll

(governance, risk, compliance) – endelig aftale forventes i december.

SAP foretager udbygning i stedet for opkøb, men har foretaget strategiske overtagelser inden for

teknologi, f.eks. Khimetrics, Triversity, Virsa og Business Objects (endelig godkendelse afventer).

SAP har meddelt, at de har 6,8 milliarder USD til rådighed for køb af virksomheder/produkter.

Microsoft foretager udbygning i stedet for opkøb, men har foretaget strategiske overtagelser Whale

Communications, Sybari, og GIANT. Har overtaget Aquantive (on-line advertiser). Microsoft Office Live

Workspace er under udvikling (Web 2.0 løsning). Har offentliggjort at ville tilbyde Exchange, SharePoint

and Communications server som SaaS.

IBM har foretaget en del overtagelser f.eks. MRO Software, Webify Solutions og FileNet for i alt over USD

2,3 mia. Har netop lanceret Symphony suiten udviklet på det open-source-baserede ”Open Office”. IBM

har åbnet Innovations-center i Dalls til hjælp for iværksættere, software udviklere og uafhængige software

selskaber, som udbyder open-source produkter. Overtaget udvalgte dele af Nokia Siemens

udviklingsafdeling – 235 medarbejdere i München/Berlin. Har indledt samarbejde med Google vedr. IThardware

til universiteter mv.

15

PricewaterhouseCoopers


Konsolidering af industrien

HPs overtagelse af Mercury var meget omtalt og skulle sørge for at få

virksomhedens softwaremaskine til at køre igen

EMC er langsomt ved at blive en softwareudbyder – med overtagelsen af bl.a.

VMWare, Documentum og RSA Security

CA og Symantec er stadig aktive, selvom begge virksomheder bliver holdt i ret

stramme tøjler på markedet i øjeblikket, hvad angår opkøb og fusioner (M&A)

Konsolideringen inden for softwareindustrien har ikke været så aktiv i Europa som i

USA

16

PricewaterhouseCoopers


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

17

PricewaterhouseCoopers


Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

Software Pricing Trends

Economic and Market

Factors

Technology

Developments

Stramme IT-budgetter

Fokus på kapitalforrentning

(ROI)

Faldende priser på

software

Adgang til open source
Serviceorienteret

arkitektur

Komponentsoftware

Levering af software som

en ydelse

software

18

PricewaterhouseCoopers


Fokus på kapitalforrentning (ROI)

Historisk set har virksomhederne ikke været særlig kritiske med hensyn til at

måle den konkrete værdi af software – de har bare vidst, at de skulle have det

for at kunne konkurrere

Efterhånden som IT er blevet en del af den grundlæggende forretningsmæssige

infrastruktur, er virksomhederne imidlertid begyndt at fokusere på den faktiske

værdi af deres IT-investeringer i almindelighed og software-investeringerne i

særdeleshed

Derudover tvinger de stramme budgetter virksomhederne til at prioritere deres

softwareinvesteringer, hvilket kræver en bedre forståelse af softwarens reelle

værdi for virksomheden

Selv om det stadig er vanskeligt at fastslå kapitalforrentningen (ROI) af konkrete

softwarefunktioner, er virksomhederne nødt til at betragte software som en

serviceomkostning, der betales regelmæssigt, eller når det er påkrævet

Source: Gartner, Silicon.com

19

PricewaterhouseCoopers


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

20

PricewaterhouseCoopers


SaaS adresserer specifikke kundekrav

Kundekrav

Reduktion af omkostningerne er et vedvarende krav – lettere at matche efterspørgsel og kapacitetsbehov

med SaaS.

Gennemgribende udnyttelse af software er stadig en kilde til skuffelse – implementering af ERP og CRM

opfylder stadig ikke alt det, der blev lovet.

Hyppige opdateringer – sikkerhed, compliance osv. vanskeligt og dyrt at styre.

Risici forbundet med outsourcing er stort set elimineret; kunderne er tilfredse med ikke at skulle styre ITopgaver,

som ikke er en del af deres kernevirksomhed.

Hurtigt

Hurtigt

voksende

voksende

marked

marked

Fordele for Software leverandører

Regelmæssige indtægtsstrømme

Skal være konkurrencedygtige over for alternativer,

såsom open source og outsourcing

Eksempler på succes: Salesforce.com, Rightnow,

McAfee og Symantec bevæger sig i den retning.

Teknologien ikke længere en barriere

SOA skaber en højt distribueret, modulær

infrastruktur; web-servicestandarder etableret

Netværk og båndbredde almindeligt udbredt

Der eksisterer Communities, som kan baseres på

SaaS platforme (f.eks. Salesforce’s

AppExchange)

21

PricewaterhouseCoopers


… og timingen synes at være rigtig

Technology

standards in place

Customer demand

User demand

Vendor support

Aftaler dækkende hele branchen fra alle de førende

softwareudbydere (Microsoft, Oracle, SAP, IBM, MSFT, ORCL, SAP

osv.) vedrørende åbne standarder (HTML, SOAP, XML …).

Kundeefterspørgsel efter muligheder for hurtigt at kunne opbygge

applikationer med en høj grad af fleksibilitet er ved at blive en måde

at differentiere sig på. F.eks. FedEx’s evne til at spore forsendelser,

Vodafone Live’s evne til hurtigt at levere nye videoklip.

En række forbrugerdrevne applikationer har overhalet

virksomhedsapplikationer, f.eks. Google-søgning. Efterhånden som

brugernes forventninger stiger, er det nødvendigt for

virksomhederne at følge med.

Det er nødvendigt for udbyderne at foretage

produktcyklusopgradering – udbyderne vil skulle give support i

forbindelse med kundens behov for SaaS.

22

PricewaterhouseCoopers


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

23

PricewaterhouseCoopers


Agenda

1. Introduktion

2. Danske tendenser

3. Software industrien

4. Faktorer, der påvirker prisudviklingen på software

5. Effekten af den teknologiske udvikling

6. Afslutning

24

PricewaterhouseCoopers


Tre faktorer bidrager til omfanget af mærkbar kundeværdi:

softwarearkitektur, økonomisk model og leveringsmetode

Synlighed: Kunderne har

behov for at kunne kæde

forbedring/ optimering af

arbejdsgange/-processer

sammen med konkrete

softwarefunktioner.

Nye leverandører, der kan

udbyde forretningsmodeller

tilpasset konkrete

forretningsudfordringer, kan

komme ind på markedet.

25

PricewaterhouseCoopers


Den kommende ændring i prisudviklingen på software

Tegn på en konsistent trend – bevægelse væk fra store up-front licensafgifter

til alternative strukturer, hvor betalingerne strækkes over flere år.

Indtægtsførslen af salg af software ændrer sig i forbindelse med disse nye

prisfastsættelsesmodeller. I takt med at indtægter fra software gradvist

indregnes i regnskabet, vil leverandørerne bevæge sig væk fra det

traditionelle mønster med stærkt svingende kvartalsresultater.

En situation med værdibaseret prisfastsættelse vil kunne opstå, når indtægterne

fuldt ud baseres på den leverede værdi.

Virksomheder med en tydelig og målbar ROI vil

klare sig bedre i en tid med stramme IT-budgetter

26

PricewaterhouseCoopers


Anbefalinger…….

• Tilpasning af licens- og leveringsmodeller, hvis det er muligt, med henblik på at

imødekomme kundernes prispræferencer og stramme IT-budgetter.

Anvendelse af serviceelementer i prisfastsættelses-modellerne med henblik på

at opretholde gevinstmarginen, efterhånden som prisen på licens tvinges nedad.

På områder, hvor softwarefunktionaliteten er en standardvare, bør software

udbyderne overveje at levere software som en service. Service og support bliver

den måde, man kan differentiere sig på.

Fokusering af forskning og udvikling (R&D) på ny funktionalitet, hvor priskonkurrencen

er mindre, samt opgivelse af softwarekomponenter, hvor værdien

opfattes som ringe.

Overgang til en R&D-model baseret på en understøttelse af fremtidigt cash-flow.

27

PricewaterhouseCoopers


… dog skal de udbydere, der tager de nye prisfastsættelsesmodeller

i brug, tage højde for forskellige udfordringer

Udfordringer i forbindelse med eliminering

af up-front betaling til gengæld for

regelmæssige betalinger

Indvirkning på pengestrømme og

finansiering.

Potentiel forstyrrelse af salgseffektiviteten

samt eventuelt behov for

ændringer i salgsaflønningen.

Aktieselskaber vil opleve en nedgang i

markedsværdien af aktierne, indtil de

regelmæssige indtægter vurderes at

være sikrede.

En model med regelmæssige betalinger

vil reducere finansielle ressourcer til

R&D. Virksomhederne kan eventuelt

have behov for at sikre yderligere

ressourcer til R&D, eller det kan være

nødvendigt at justere R&D-udgifterne til

indtægtsstrømmen.

28

PricewaterhouseCoopers


Mere information

Leif Ulbæk Jensen

tlf.: 3945 9216

e-mail: luj@pwc.dk

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning.

PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af

handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom

PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

© 2007 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

“PricewaterhouseCoopers” betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af

PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt

og uafhængig juridisk enhed. *connectedthinking er et varemærke tilhørende

PricewaterhouseCoopers.

More magazines by this user
Similar magazines