Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

2.3 Læsevejledning til rapporten

Rapporten består af to analytiske afsnit (afsnit 3 og 4) samt et afsnit med konklusioner og anbefalinger

(afsnit 5). I afsnit 3 gives en opridsning af de overordnede træk og udviklingstendenser ved

vindmølleindustrien samt en mere detaljeret beskrivelse af væsentlige faglærte jobprofiler i

vindmølleindustrien, deres karakteristika og udviklingstendenser. Afsnittet vil også behandle

vindmølleindustriens uddannelsesmønster i forhold til produktions-medarbejdere og service-montører. I

afsnit 4 gives et bud på en uddybende jobprofilbeskrivelse for medarbejder ved montage af naceller og

nav samt for montør ved service/vedligehold. Afsnit 4 afsluttes med en uddybende diskussion af

udviklingstendenser for faglærte jobprofiler i vindmølleindustrien. I afsnit 5 vil der blive samlet op på

analysernes resultater og der vil blive givet anbefalinger i forhold til erhvervsuddannelsessystemet.

3. Brancheprofil for vindmølleindustrien

Brancheprofilen starter ud med en bred introduktion til vindmølleindustrien, der indeholder en beskrivelse

af de overordnede udviklingstendenser i branchen. Herefter vil brancheprofilen indsnævre sit fokus på

omfanget af faglærte jobtyper i branchen og de karakteristika og udviklingstendenser, som er særlig

relevant for disse jobtyper. Endvidere vil brancheprofilen kort berøre jobtyper, som kan være mulige

karriereveje for faglærte i vindmølleindustrien. Brancheprofilen vil afslutte med en kort opridsning af

nogle overordnede tendenser for vindmølleindustriens uddannelse af produktions – og tekniske

servicemedarbejdere og brug af forskellige uddannelsesformer.

3.1 Overordnet beskrivelse af vindmølleindustrien

Vindmølleindustrien beskæftiger i Danmark i dag mere end 20.000 medarbejdere 6 , heraf er ca. 6000

ansat hos Vestas Wind Power System 7 og ca. 5000 hos Siemens Wind Power 8 . Der findes i dag ikke

nogen valid statistisk opgørelse af, hvor mange af disse medarbejdere, der er faglærte. Interview med

personer med branchekendskab angiver, at andelen af faglærte jobtyper udgør fra 1/3 til op mod

halvdelen af de ansatte hos de store vindmøllefabrikanter (andelen kan variere med ordrestatus og

produktionsenhed). I virksomheder, som beskæftiger sig med salg og rådgivning og lign. i tilknytning til

vindmølleindustrien, er andelen af faglærte langt mindre 9 .

Vindmølleindustrien er præget af stor vækst. I perioden fra 1997-2007 var den gennemsnitlige årlige

vækst i omsætningen 22,4 % 10 . Den danske vindmølleindustri er stort set udelukkende en

eksportindustri. Det danske marked har siden 2004 udgjort under 1 % af det samlede marked for de

store danske vindmølleproducenter. I 2007 eksporterede vindmølleindustrien i Danmark vindmøller,

komponenter og tjenesteydelser for anslået 34,9 milliarder kroner. I 2007 udgjorde vindmølleindustriens

6 Vindmølleindustriens branchestatistik estimerede, at der ved udgangen af 2007 var beskæftiget 23.500 personer i

vindmølleindustrien. Tallet for 2009 er sandsynlig lidt lavere grundet den aktuelle nedgang i økonomien

7 Ingeniøren 07-11-2008 ”Vestas: Fremover vil vi klart vokse mest i udlandet”

8 Jyske Vestkysten erhverv, 03-02-2009 ”Siemens fyrer 400”

9 Interview med konsulent i vindmølleindustrien

10 De faktuelle oplysninger i dette afsnit er hentet fra vindmølleindustriens branchestatistik 2008

9

More magazines by this user
Similar magazines