Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

andel af den danske eksport af energiteknologi og -udstyr 70 % og vindmølleindustriens eksport udgjorde

6,5 % af den samlede danske eksport.

Det er kendetegnende, at mange danske virksomheder inden for vindmølleindustrien i dag har en

omfattende omsætning fra deres udenlandske produktionsfaciliteter. For eksempel havde Vestas Wind

Systems i 2008 dobbelt så mange medarbejdere ansat i udlandet som i Danmark 11

Vindmølleproduktion er ikke en løntung proces. Det estimeres, at arbejdslønnen udgør under 10 % af en

vindmølles samlede pris og det er i højere grad hensynet til transportomkostninger end løndifferencen,

der kan forklare den stigende globalisering af produktionsaktiviteterne blandt danske virksomheder inden

for vindmølleindustrien 12 .

De danske vindmøllefabrikanter Vestas og Siemens havde i 2007 tilsammen 30 % af verdens-markedet

for installeret vindenergi i 2007. Figur 1 viser de væsentligste vindmølleproducenter i verden og deres

positionering på verdensmarkedet 13 .

Figur 1: Markedsandele for verdens 10 største vindmølleleverandører (2007) 14

GAMESA (ES) 15.4%

ENERCON (GE)

14.0%

GE WIND (US)

16.6%

SUZLON (Ind) 10.5%

SIEMENS

(DK) 7.1%

VESTAS (DK) 22.8%

Source: BTM Consult ApS - March 2008

ACCIONA (ES)

4.4%

GOLDW IND (P RC)

4.2%

NORDEX (GE) 3.4%

Others 10.5% SINOVEL (PRC) 3.4%

Aktiviteten inden for vindmølleindustrien i Danmark afhænger i høj grad af Vestas og Siemens udvikling

og positionering på det internationale marked. Men de danske vindmøllefabrikanters markedsandele har

været faldende, fordi der er kommet flere spillere på markedet. Særligt asiatiske producenter af

vindmøller har i de senere år oplevet stor fremgang og tegnede i 2007 sig for 18 % af det samlede

verdensmarked for installeret vindenergi. Denne udvikling har dog ikke betydet en reduktion i

produktionen hos de danske vindmølleproducenter, fordi efterspørgslen på vindmøller globalt set har

11 Ingeniøren 07-11-2008, ” Vestas: Fremover vil vi klart vokse mest i udlandet”

12 Danmark som Wind Power Hub (2006) p. 26

13 DI energibranchens energierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

14 DI energibranchens energierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

10

More magazines by this user
Similar magazines