Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

været stærkt stigende i de senere år 15 . Udviklingen i de danske vindmølleproducenters markedsandele

viser, at den internationale konkurrence i forhold til de danske vindmøller igennem de seneste år er

blevet væsentligt skarpere. Særligt væksten på det kinesiske marked, hvor kinesiske virksomheder

leverer mere end 50 % af møllerne, har sat de danske vindmøllefabrikanters markedsandel under pres 16 .

Det fremgår af figur 2, at de danske vindmøllefabrikanters andel af den samlede mængde opsatte

megawatt (MW) i verden har været faldende i perioden 2004-2007.

Figur 2: Markedsandele for danske vindmøller i perioden 2003-2007 17

Markedsandel – Danske vindmøller

(Kun salg af vindmøller fra Siemens Wind Power og VESTAS Wind Systems)

20,000

MW

15,000

10,000

5,000

28.4% 40.4% 33.1%

35.6%

29.8%

Danish supply

Global supply

0

2003 2004 2005 2006 2007

Kilde : BTM Consult ApS – World Market Update 2003 - 2007

3.2 Antal virksomheder i vindmølleindustrien med

produktion eller tekniske servicefunktioner i Danmark

Der er registreret 200 virksomheder i Vindmølleindustriens brancheforening, hvoraf 2 er hovedsponsorer

(Siemens og Vestas), 6 er kernemedlemmer og 80 er industrimedlemmer. Disse typer medlemmer

omsætter for mere end 20 mio. kr. pr. år inden for vindkraft. Resten af medlemmerne (lidt over 100)

omsætter under 20 mio. pr. år inden for vindkraft. Projektets undersøgelser har ud fra denne

medlemsliste identificeret omkring 45 virksomheder, der har væsentlig 18 produktion og/eller fagtekniske

servicefunktioner i Danmark knyttet til vindmølleindustri. De øvrige medlemsvirksomheder hos

vindmølleindustrien har enten en relativ lille produktion i Danmark eller alene rådgivnings-, salgs- eller

planlægningsaktiviteter i Danmark og er ikke relevante for undersøgelsen, idet der her ikke systematisk

anvendes faglærte jobtyper 19 .

Danmark huser i dag en væsentlig del af montage-produktionen for de to vindmøllefabrikanter Vestas

Wind Systems og Siemens Wind Power. Montage af vindmøller er en mandskabskrævende proces. På de

15 Vindmølleindustriens branchestatistik 2008 p. 5-6.

16 DI energibranchens energierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

17 DI energibranchens energierhvervsanalyse november 2008 http://energi.di.dk/Statistik

18 Med væsentlig menes en omsætning på mere end 20 mio. pr. år inden for vindkraft

19 Interview med konsulent hos brancheorganisationen vindmølleindustrien

11

More magazines by this user
Similar magazines