Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

danske montage-produktioner er der typisk ansat 300 til 1000 produktionsmedarbejdere 20 pr.

produktionsenhed (der er registreret fire produktionsenheder inden for for– og slutmontage af naceller i

Danmark).

Begge fabrikanter har særlige afdelinger med montører i Danmark. Endvidere har vindmøllefabrikanten

Suzlon også en montør afdeling i Danmark. Fordelingen mellem rejsemontører og hjemmemontører

(medarbejdere der kun arbejder i Danmark) varierer hos de tre producenters afdelinger. Der er mellem

100-300 ansatte i hver af vindmølle-fabrikanternes montør afdelinger.

Udover de store vindmøllefabrikanters montør afdelinger, er der i Danmark et mindre antal små

underleverandører, som udfører montørarbejde for både de store vindmølleproducenter og for

vindmølleoperatører – dvs. de store energiselskaber og møllelaug. De små underleverandører udfører

montørarbejde både i Danmark og i udlandet. Projektet har identificeret knap 10

underleverandørvirksomheder med dansk base, der har væsentlige aktiviteter inden for opsætning og

service/vedligehold i Danmark og udlandet.

Vestas og Siemens har begge produktion af vinger i Danmark. Der produceres alene til

vindmøllefabrikanternes egne vindmølletyper. Derudover har virksomheden LM Glasfiber produktion af

vinger i Danmark. LM Glasfiber producerer vinger til forskellige udenlandske vindmølle-fabrikanter 21 og

har typisk mange forskellige vingetyper i produktion samtidig. Vingeproduktion er også en

mandskabskrævende proces. Det estimeres, at der er mellem 500-1000 produktionsmedarbejdere ansat

pr. produktionsenhed i Danmark (der er i alt 4 produktionsenheder).

Vestas har udover montage-produktion også produktion af styresystemer til nacellen, nacellekomponenter

og tårne i Danmark. Siemens har valgt at outsource disse aktiviteter til forskellige

underleverandører, hvoraf nogle har produktion i Danmark.

Der er i projektet identificeret omkring 30 underleverandørvirksomheder med en væsentlig produktion i

Danmark. Flertallet af disse virksomheder fremstiller nacelle-komponenter, mens en mindre del

fremstiller tårne og dele heraf.

Det fremgår af projektets spørgeskema-undersøgelse, at halvdelen af de adspurgte

produktionsvirksomheder har under 100 produktionsmedarbejdere ansat, og at et stort flertal af

virksomhederne har under 250 produktionsmedarbejdere ansat. Halvdelen af montør-virksomhederne har

under 250 ansatte som er beskæftiget med opsætning og/eller service og vedligehold af vindmøller. 1/3

af montør-virksomhederne har mellem 250-500 ansatte beskæftiget med opsætning og/eller service og

vedligehold. Resultaterne understøtter en tidligere undersøgelse på området 22 .

20 Begrebet produktionsmedarbejdere omfatter faglærte og ikke-faglærte medarbejdere i produktionen

21 LM Glasfiber har ingen produktion til Vestas og Siemens

22 Dette er i overensstemmelse med resultaterne i rapporten ”Danmark som Wind Power Hub”, side 17

12

More magazines by this user
Similar magazines