Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

3.3 Faglærte i vindmølleindustrien – hvor er de og hvilke

udviklingstendenser er der for deres jobområder?

For at kunne give en nærmere beskrivelse af, hvor de faglærte findes i vindmølleindustrien og hvad de

laver, er det nødvendigt at afgrænse, hvad der ligger af aktiviteter i vindmølleproduktion.

En vindmølle produceres via tre separate hovedproduktioner, som hver fremstiller hhv. vinger, tårne og

naceller. Sideløbende hermed fremstilles mindre komponenter til nacellen, vinger, tårne m.m. via

standard– eller specialproduktioner hos underleverandører.

En vindmølle bliver først ”færdig”, når møllens vinger, tårn og nacelle sættes sammen på det geografiske

sted, hvor møllen skal stå. Denne adskillelse mellem de enkelte produktionsprocesser gør, at det er

vigtigt, at der i fremstillingsprocessen foretages løbende processtyrende aktiviteter i form af kontrol og

dokumentation. Formålet med disse aktiviteter er at sikre, at både store og små komponenter lever 100

% op til de fastlagte kravspecifikationer. Manglende kravsopfyldelse kan i værste tilfælde betyde, at

vindmøllen ikke kan sættes op grundet manglende match mellem de enkelte dele.

Fremstillingen af off-shore og on-shore vindmøller foregår efter de samme procedurer, men adskiller sig

lidt fra hinanden ved den efterfølgende opsætning og service/vedligehold.

Opsætningen og den efterfølgende service/vedligehold af vindmøllen er et vigtigt fokusområde i forhold til

vindmølleproduktion. En korrekt opsætning af vindmøllen har væsentlig betydning for vindmøllens

”performance”, ligesom udførelsen af den efterfølgende service og vedligehold har stor betydning for

vindmøllens driftsstabilitet.

En vindmølleproduktion består af følgende hovedaktiviteter:

Produktionsforberedende aktiviteter:

• Projektering, planlægning og finansiering af vindenergianlæg

• Konstruktionstegninger for vindmøllens enkelte dele (nacellen23, inklusiv komponenter, vingerne,

tårnet og fundamentet)

• Prototype produktion – omsætning af konstruktionstegninger til produktionsanvisninger

Produktionsaktiviteter:

• Fremstilling af komponenter til vindmøllen (vinger, tårne, styresystemer, nacelle-stumper, motordele

mm.)

• For– og slutmontage af vindmølle-nacellen, inklusiv nav

Produktionsopfølgende aktiviteter:

• Testning af de færdigproducerede vindmølle-naceller, inklusiv nav

• Opsætning af vindmøllen (tårn + nacelle) samt idriftsættelse af møllen

23 Nacelle = vindmøllens ”hus”, den lukkede kapsel, inden i hvilken alle vindmøllens vitale motordele sidder (gear,

drivtog, generator mm.). Se http://no.wikipedia.org/wiki/Nacelle

13

More magazines by this user
Similar magazines