Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Tabel 1: Fordeling mellem faglært og ikke-faglært arbejdskraft på delbranche

En relativ lille andel af

produktionsmedarbejderne er faglærte i

forhold til andelen af ikke-faglærte

Fremstilling af styresystemer til nacellen

Vingeproduktion 24

Fremstilling af nacelle-komponenter

En relativ stor andel af

produktions/servicemedarbejderne er faglærte i forhold

til andelen af ikke-faglærte

Fremstilling af tårn og dele heraf

For- og slutmontage af naceller og nav

Opsætning og service/vedligehold

De empiriske resultater vedr. omfanget af faglært arbejdskraft, hovedarbejdsområder og

kompetencebehov for de enkelte delbrancher i tabellen er beskrevet nærmere i følgende afsnit. Endvidere

vil de empiriske resultater vedr. udviklingstendenser i forhold til produktions– og servicemedarbejdernes

deltagelse i de produktionsforberedende og processtyrende aktiviteter på tværs af

delbrancherne/områder blive gennemgået i et selvstændigt afsnit.

3.3.1 Fremstilling af styresystemer til nacellen

Styresystemer er de elektroniske systemer, som sidder i nacellen og har til formål at gøre vindmøllens elproduktion

mest muligt ”intelligent”. Via et vidtforgrenet net af forbundne ledninger og tilkoblede

computerprogrammer kan vindmøllens nacelle selv ”reagere” hensigtsmæssigt ved mange typer af vejrlig

og typiske fejl. Styresystemerne er en væsentlig kilde til reduktion af vindmøllens driftsomkostninger, da

et veludviklet styresystem kan hindre vindmøllen i at komme i spidsbelastninger, som potentielt giver en

højere fejlrate og dermed højere driftsomkostninger. Tendensen går derfor i retning af mere avancerede

styresystemer.

Konstruktion af styresystemer, herunder udarbejdelse af diagrammer for deres produktion, involverer

ingen produktionsmedarbejdere, hverken faglærte eller ikke-faglærte. Opgaven varetages af en separat

enhed, som bemandes hovedsaglige af ingeniører og teknikere med akademisk baggrund.

Fremstilling af styresystemer består af tre hovedtrin:

1. Udførelse af lodde- og elektronikopgaver ud fra de udarbejdede diagrammer

2. Montage af styretavler, dvs. forbinding af ledninger og elektronikkomponenter efter de

udarbejdede diagrammer

3. Kvalitetskontrol af de færdige styretavler vha. sluttests af tavlernes elektriske kredsløb

Omfanget af faglært arbejdskraft ved fremstilling af styresystemer

De fleste produktionsmedarbejdere som udfører lodde– og elektronikopgaver samt montage af styretavler

er ikke-faglærte. Ofte har de relevant amu-uddannelse. Kvalitetskontrollen af de færdige styretavler

udføres oftest af medarbejdere med en el-faglig baggrund, oftest elektriker eller elektronikmekanikere og

lign.

24 Her er der store forskelle i fordelingen mellem faglærte og ikke-faglærte mellem de enkelte producenter.

15

More magazines by this user
Similar magazines