Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Overordnede kompetencebehov ved fremstilling af styresystemer

I forbindelse med udførelse af både lodde-, elektronik-, og montagearbejdet er det vigtigt at

medarbejderne kan arbejde efter bestemte takt-tider og med en lille fejlrate. For at reducere fejlraten er

det vigtigt, at den enkelte medarbejder har en grundlæggende viden om funktion og mulige fejl hos de

komponenter, som medarbejderen arbejder med. Ved udførelse af kvalitetskontrol af de færdige

styretavler skal medarbejderen have en solid el-faglig viden om strøm og kredsløb, således at man kan

udføre elektrisk fejlretning.

På baggrund af de empiriske undersøgelser er det vurderingen, at fremstilling af styresystemer til

nacellen i hovedreglen ikke kræver kompetencer, som er unikke for vindmølleindustrien eller

nødvendigvis kræver en faglært uddannelse. Ligesom i mange andre dele af elektronikindustrien kan

mange af arbejdsområderne varetages af ikke-faglærte medarbejdere, som evt. har relevant amuuddannelse

i forhold til elektronikopgaver og produktionsforståelse. Der blev ikke fundet indikationer på,

at dette vil ændre sig fremover.

Udviklingstendenser i forhold til fremstilling af styresystemer til nacellen

De empiriske undersøgelser viste, at den væsentligste udviklingstendens i forhold til fremstilling af

styresystemer til nacellen er fokuset på den løbende produktionsoptimering bl.a. ved brug af elementer

fra LEAN produktionsfilosofi.

3.3.2 Vingeproduktion

Vingerne udgør omkring 25-33 % af vindmøllens samlede produktionsomkostninger og omkostningerne til

andre dele af møllen (nav, aksel, gear m.m.) er stærkt forbundet med vingernes egenskaber 25 .

Vingeproduktion er et væsentligt fokusområde i den samlede produktion.

Siden slutningen af 1970’erne har der været en støt stigning i vingernes vægt og størrelse, da dette har

kunnet forbedre vindmøllernes samlede energiomsætning betydeligt. De fleste vinger fremstilles i dag af

glasfiberbaserede kompositter. Tendensen er dog, at kulfiberbaserede kompositter bruges i stigende

omfang, da dette i materiale i højere grad kan reducere vingens egenvægt 26 . Konstruktionsarbejdet ved

vingeproduktion udføres hovedsageligt af ingeniører og andet teknisk personale med en analytiskakademisk

baggrund. Selve fremstillingen af vinger består af tre hovedtrin:

1. Opbygning af selve vingens grundform

2. Beklædning af vingen med en beskyttende ”skal”

3. Afsluttende finish på vingens ”skal”

4. Overfladebehandling af den færdige vinge

25 Ole Thybo Thomsen, AAU(2007): ”Vindmøllevinger – design og materialer”, materiale til dansk selskab for

vindenergis konference ”Danmark som vindkraftlaboratorium”, 25-27. april 2007 – se www.vindselskab.dk

26 Ibid p. 4

16

More magazines by this user
Similar magazines