Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Det er karakteristisk for vingeproduktion, at designet af vingerne og de tilhørende fremstillingsmetoder

og procedurer varierer meget fra producent til producent 27 . Men det er et fællestræk, uanset forskelle i

design, at det mest anvendte materiale i fremstilling af vingen i dag er glasfiber, men at der hos flere

produktioner arbejdes intensivt med anvendelse af flere kulfiberbaserede kompositter. Et andet

fællestræk ved vingefremstilling er, at der i produktionsprocessen anvendes termohærdende resinmaterialer,

der indeholder polyester, vinylester og epoxy, som alle indeholder stærkt sundhedsskadelige

stoffer 28 .

Omfanget af faglært arbejdskraft ved vingeproduktion

Det generelle billede er, at mange produktionsmedarbejdere i vingeproduktion er ikke-faglærte evt. med

relevante amu-uddannelser. Derudover anvendes medarbejdere, som typisk kommer med en faglært

baggrund fra andre områder end det industrielle (bagere mm.).

Der er dog store forskelle mellem de enkelte producenter, når det kommer til, i hvor høj grad

ovenstående er korrekt. Hos en producent anvendes og uddannes der mange faglærte plastmagere, da

dette vurderes nødvendigt i forhold til virksomhedens fremstillingsmetoder – og procedurer. Udover ikkefaglærte

anvendes der på nogle vingefabrikker også i et vist omfang personer med industrioperatøruddannelse

og der har været en vis aktivitet i uddannelse af industrioperatører på nogle vingefabrikker.

Overordnede kompetencebehov ved vingeproduktion

I forbindelse med vingeproduktion er den enkelte medarbejder ofte specialiseret i at kunne udføre de

enkelte trin inden for vingeproduktionen (støbning, beklædning, finish eller overfladebehandling af

vingen). Der arbejdes ofte i teams ved vingeproduktion og disse teams kan være store, da dele af

vingeproduktionen er en relativ mandskabstung proces. Dette stiller krav til, at

produktionsmedarbejderne i et vist omfang kan indgå i teambaseret produktion.

I forbindelse med produktion af vinger er det vigtigt, at produktionsmedarbejderne er meget

kvalitetsbevidste i udførelse af de enkelte arbejdsopgaver. Fejl i vinger er en meget stor omkostning,

hvorfor der i produktionen er mange procedurer for at sikre, at fejl undgås undervejs. At

produktionsmedarbejderne udviser forståelse for og kan efterleve en nul-fejlskultur er kompetencer, som

efterspørges i vingeproduktionen. Vingeproduktion er karakteriseret ved at have relativt lang

produktionstid. Dette er fordi, at de enkelte materialer i vingen skal igennem både opvarmnings-,

nedkølings- og tørreprocesser. De empiriske undersøgelser afdækkede, at det er et fokusområde for

vingeproducenter løbende at nedsætte produktionstiden samtidig med at hensynet til nul-fejl respekteres.

Derfor er det vigtigt, at den enkelte produktionsmedarbejder i sit daglige arbejde løbende kan foretage en

fornuftig afvejning af hensynet til effektivitet (produktionstiden) og kvalitet (nul-fejl).

Da der indgår forskellige sundhedsskadelige stoffer i fremstilling af vinger, er det også en nødvendig

kompetence, at produktionsmedarbejderen kan udføre sit arbejde på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig

måde, bl.a. ved brug af værnemidler og korrekt opbevaring af værktøjer m.m., som har været i berøring

med sundhedsskadelige stoffer.

27 Ibid p. 5

28 Polyester og vinylester indeholder stoffet styren, som er på Arbejdstilsynets kræftliste. Epoxy-arbejde er reguleret

af et særligt regelsæt grundet dets kræftfremkaldende egenskaber.

17

More magazines by this user
Similar magazines