Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Forord

Denne rapport er resultatet af en undersøgelse gennemført under Undervisningsministeriets centrale

analyse- og prognosevirksomhed. Projektet er gennemført af Industriens Uddannelser i samarbejde med

konsulentfirmaet Kubix.

Fokus i projektet har været at afdække, hvilke opgaver faglærte medarbejdere i vindmølleindustrien udfører

og hvilken kompetencer varetagelsen af disse opgaver kræver - nu og i fremtiden. Projektets undersøgelser

har omfattet både kvalitative og kvantitative studier. Vi vil gerne takke de mange personer som ved at lade

os besøge deres virksomhed, svare på spørgeskemaer og deltage i interviews har gjort projektet muligt.

Samtidig vil vi takke de tekniske skoler, som har givet input til projektets undersøgelser.

Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Christina Stougaard Hansen og Solvej Sigaard

Knoth fra Industriens Uddannelser samt Pernille Bottrup fra Kubix.

More magazines by this user
Similar magazines