Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

For de produktionsmedarbejdere, som arbejder med selve støbningen af vingerne vil brugen af nye

kulfiberbaserede kompositmaterialer øge behovet for uddannelse i disse materialer, særligt med fokus på

fremstillingsprocesser, reparation og kvalitetssikring ved brug af de nye materialer.

Det er vurderingen, at fremstilling af vinger ikke kræver kompetencer, som er unikke for

vindmølleindustrien. Støbning med glasfiber – og kulstofbaserede kompositter findes også i andre

industrier i Danmark og dækkes i dag via eksisterende erhvervsuddannelser som plastmageruddannelsen.

De efterspurgte kompetencer inden for vingeproduktion; teamsamarbejde, produktionsforståelse,

personlig sikkerhed og arbejdsmiljø, kvalitetsbevidsthed, overholdelse af takt-tider mm.; ligger i tråd med

de overordnede kompetencer, som efterspørges i andre dele af industrien og dækkes i dag af

eksisterende erhvervsuddannelser som industrioperatør og vindmølletekniker.

Udviklingstendenser i forhold til vingeproduktion

Projektteamet har fundet stærke indikationer på, at der i de kommende år vil være øget fokus på

anvendelse af kulstofbaserede kompositmaterialer inden for vingeproduktion. Ligesom for andre dele af

vindmølleproduktionens værdikæde sker der inden for vingeproduktion en globalisering af produktionen,

hvor de enkelte producenter har produktionsenheder forskellige steder i verden. Dette påvirker i et vist

omfang en lille del af produktionsmedarbejderne, som får nye opgaver i form af oplæring af personer fra

de udenlandske fabrikker m.m.

3.3.3 Fremstilling af nacelle-komponenter

I en moderne vindmølle indgår 7.-8.000 unikke komponenter. Mange af disse komponenter er nacellekomponenter,

det vil sige dele som indgår i nacellen. Flere af nacelle-komponenterne fremstilles af højt

specialiserede virksomheder. De væsentligste nacelle-komponenter er: kølesystemer, elektriske

systemer, generatorer, gearbokse, varmevekslere, hydrauliske systemer, mekaniske komponenter og

oliesystemer. Nacelle-komponenternes funktion og placering i vindmøllen er illustreret i figur 3:

Figur 3: Komponenter i vindmøllens nacelle (vindmøllehuset)

18

More magazines by this user
Similar magazines