Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

I projektets desk research fandtes kun yderst sparsomme kilder til beskrivelser af, hvorledes nacellekomponenter

fremstilles, og hvilke kompetencebehov det stiller. De følgende resultater stammer fra

projektets forundersøgelse i form af indledende interviews med personer med branchekendskab og

deltagelse i kursus samt besvarelser fra den spørgeskema-undersøgelse, som 8 nacelle-komponent

virksomheder har besvaret.

Omfanget af faglært arbejdskraft ved fremstilling af nacelle-komponenter

I spørgeskema-undersøgelsen viser besvarelserne, at virksomhederne generelt har en del ikke-faglærte

ansatte i produktionen. Halvdelen af virksomhederne har over 20 ikke-faglærte ansatte i produktionen.

Den mest udbredte faglærte baggrund i nacelle-produktionen er faglærte smede. Over halvdelen af

virksomhederne har mellem 1-5 smede ansat, enkelte har flere. Nogle virksomheder har derudover

mellem 1- 20 ansatte med faglige baggrunde som industrioperatører, mekanikere, industriteknikere,

CNC-teknikere, automatikteknikere og elektrikere.

Arbejdsområder ved fremstilling af nacelle-komponenter

I spørgeskema-undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at give en vurdering af, hvor mange

medarbejdere, som var beskæftiget inden for forskellige hovedarbejdsområder. Besvarelserne viser, at

CNC produktion er hovedarbejdsområde for en del produktionsmedarbejdere, idet nogle virksomheder

angav at have mere end 50 ansatte med hovedarbejdsområder inden for dette.

Virksomhederne angiver, at følgende områder er hovedarbejdsområder for 1-10 medarbejdere:

• Udvælgelse og brug af skærende værktøjer til produktionen

• Kvalitetskontrol af materialer og slutprodukter

• Udvikling af produktionen eller produkter

• Instruktion og oplæring af medarbejdere i udlandet

• Lean

• Daglig arbejdsledelse

Overordnede kompetencebehov ved fremstilling af nacelle-komponenter

Virksomhederne skulle i spørgeskema-undersøgelsen vurdere, hvilke overordnede kompetencer, der var

meget nødvendige ved fremstilling af nacelle-komponenter. Virksomhedernes vurdering er således ikke

en vurdering af, hvad den enkelte medarbejder skal kunne, men en vurdering af, hvilke kompetencer, der

overordnet skal være til stede, for at produktionen kan udføres. Virksomhedernes vurdering er gengivet i

tabel 4:

19

More magazines by this user
Similar magazines