Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Tabel 2: Overordende kompetencebehov ved fremstilling af nacelle-komponenter

Generelt meget nødvendige

kompetencer ved fremstilling af

nacelle-komponenter

• Kunne aflæse og forstå

produktionstegninger og øvrigt

produktionsgrundlag

• Kunne anvende mekanisk og

elektronisk måleværktøj i

overensstemmelse med

specifikke tolerancekrav

• Kunne ajourføre

produktionsdokumentation

• Kunne anvende IT-udstyr

Ofte nødvendige kompetencer

ved fremstilling af nacellekomponenter

• Opstilling, betjening og

optimering af emnefremstilling

på CNC maskiner

I visse virksomheder en efterspurgt

kompetence ved fremstilling af

nacelle-komponenter

• Kunne montere og idriftsætte

elektriske og hydrauliske anlæg

• Kunne kommunikere på engelsk

• Have LAUS certifikat

• Anvendelse og vedligeholdelse af

værktøjer til montage

Udviklingstendenser ved fremstilling af nacelle-komponenter

Nacelle-komponent virksomhederne forventer, at nye produktionsmaskiner og automations-projekter

(robotudstyr) samt mere international produktion vil have stor indflydelse på produktionen i de

kommende 3-5 år. Producenterne forventer også, nye produktionsprocesser, nye materialer og nye

former for produktionsoptimering, f.eks. LEAN får en del indflydelse på produktionen i de kommende 3-5

år.

Nacelle-komponent producenternes forventninger til indførelse af nye produktionsmaskiner og

automationsudstyr kan muligvis øge kravene til, at produktionsmedarbejderne kan udføre en vis form for

programmering og besidde overblik over styringslogikkerne i robotudstyret. Det øgede fokus på

beherskelse af dokumentationsrutiner og international produktion kan muligvis betyde nye

kompetencebehov inden for dokumentation og fremmedsprog/kulturforståelse. Forventningen til brug af

nye materialer kan afføde et behov for kendskab til nye materialer, deres egenskaber og

behandlingsmuligheder, herunder hvorledes man ikke beskadiger disse materialer. Ligeledes kan mere

fokus på produktionsoptimering øge behovet for at produktionsmedarbejderne får indsigt i praktisk

anvendelse af LEAN filosofi.

3.3.4 Fremstilling af tårne og dele heraf

Prisen på et vindmølletårn udgør typisk omkring 20 % af den samlede pris for en vindmølle og

omkostningsandelen kan være endnu større, hvis tårnet skal være ekstra højt 29 . Der er derfor stor fokus

på omkostningseffektivisering i forhold til tårnfremstilling. Der har igennem tiden været eksperimenteret

med brug af andre tårnmaterialer som f.eks. beton. De danske vindmøllefabrikanter anvender tårne af

stål.

De særlige forhold, som i disse år præger tårnproduktionen er, at fremstillingen af tårne er blevet en

mere omkostningsfuld proces af to grunde: for det første betyder vindmøllernes voksende vingefang og

29 http://www.windpower.org/da/tour/manu/towerm.htm

20

More magazines by this user
Similar magazines