Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

dertilhørende større naceller, at der efterspørges større tårne, hvilket giver direkte højere

produktionsomkostninger i form af øget materiale- og arbejdskraftsforbrug pr. tårn. For det andet har den

hektiske økonomiske aktivitet i verden presset prisen på stål væsentligt op, hvilket har været med til at

forstærke den opadgående pris på tårne.

Konstruktionen af ståltårne følger en bestemt skabelon, nemlig at hvert tårn fremstilles ved at lave en

række mindre koniske (kegleformede) moduler, som så til sidst stables oven på hinanden og boltes

sammen og dermed bliver til det endelige tårn. Hvert koniske modul er mellem 20 og 30 meter langt.

Længere moduler kan sjældent transporteres pr. vej eller tog. Grundet tårnenes høje vægt, transporteres

de færdige tårne sjældent mere end 1000 km, da dette ikke er økonomisk rentabelt i forhold til de

modsvarende transportomkostninger. Hvis afstanden er større (og der er tale om et større projekt),

fremstilles tårnene i almindelighed lokale 30 .

Som en del af tårnfremstillingsprocessen er der særlige underleverandører, som fremstiller dele til tårnet

– stål, stiger, flanger mm.

Tårne til vindmøller bliver normalt tegnet af hver enkelt vindmøllefabrikant selv, eftersom hele vindmøllen

skal typegodkendes som en helhed 31 .

Selve femstillingen af tårne foregår ved følgende hovedtrin:

1. Stålet til tårnet valses i den ønskede form

2. Det valsede stål svejses sammen

3. Modulerne kvalitetssikres vha. særlige ultralydsscanninger af svejsningerne

4. De færdige moduler overfladebehandles, pakkes sammen med tilhørende bolte, kabler og evt.

andet tilbehør og gøres parat til fremsendelse til opsætningsstedet

I desk researchen fandt projektteamet enkelte beskrivelser af, hvorledes tårne fremstilles, men dette

materiale var ikke tilstrækkeligt til at give et billede af arbejdsområder og kompetence-behov ved

tårnfremstilling 32 . De følgende resultater stammer fra projektets observationer på en tårnfabrik samt den

spørgeskema-undersøgelse, som 4 producenter af tårne og dele heraf har besvaret.

Omfanget af faglært arbejdskraft ved fremstilling af tårne og dele heraf

Flertallet af virksomhederne har mere end 20 ikke-faglærte ansat i produktionen. Ligeledes har flertallet

af virksomhederne mere end 20 faglærte smede ansat i produktionen. Nogle af virksomhederne har

mellem 1- 20 faglærte automatikteknikere og skibsteknikere i produktionen. Virksomhederne fordeler sig

meget spredt i forhold til, om de har medarbejdere med en faglig baggrund som industrioperatør,

mekaniker, CNC tekniker og industritekniker, og hvor mange de eventuelt har ansat af hver faglig profil.

30 http://www.windpower.org/da/tour/manu/towerm.htm

31 http://www.windpower.org/da/tour/manu/towerm.htm

32 http://www.windpower.org/da/tour/manu/towerm.htm

21

More magazines by this user
Similar magazines