Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Arbejdsområder ved fremstilling af tårne og dele heraf

I spørgeskema-undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at give en vurdering af, hvor mange

medarbejdere, som var beskæftiget inden for forskellige hovedarbejdsområder. Flertallet af

virksomhederne har mellem 50-100 produktionsmedarbejdere, som har svejsning som et af deres

hovedarbejdsområder. Hovedparten af virksomhederne angiver, at pladebearbejdning (klipning, bukning

og valsning af emner) samt montagearbejde er hovedarbejdsområde for mellem 10-50

produktionsmedarbejdere.

Endvidere angiver virksomhederne, at følgende områder er hovedarbejdsområder for mellem 1-9

produktionsmedarbejdere: kvalitetskontrol af materialer, test og kvalitetskontrol af produkter og udført

arbejde samt daglig arbejdsledelse.

Overordnede kompetencebehov ved fremstilling af tårne og dele heraf:

Virksomhederne skulle i spørgeskema-undersøgelsen vurdere, hvilke overordnede kompetencer, der var

meget nødvendige ved fremstilling af tårne og dele heraf. Virksomhedernes vurdering er således ikke en

vurdering af, hvad den enkelte medarbejder skal kunne, men en vurdering af, hvilke kompetencer, der

overordnet skal være til stede, for at produktionen kan udføres. Virksomhedernes vurdering er gengivet i

tabel 3:

Tabel 3: Overordnede kompetencebehov ved fremstilling af tårne og dele heraf

Generelt meget nødvendige

kompetencer ved tårnproduktion

Ofte nødvendige

kompetencer ved

tårnproduktion

I visse virksomheder en efterspurgt

kompetence ved tårnproduktion

• Aflæse og forstå produktionstegninger

og produktionsgrundlag

• Beherske gængse svejseteknikker

• Kunne kommunikere på engelsk

• Anvende IT-udstyr • Kunne anvende og vedligeholde gængse

montagehåndværktøjer

• Kunne ajourføre produktionsdokumentation

• Have LAUS

Udviklingstendenser ved fremstilling af tårne og dele heraf

I spørgeskema-undersøgelsen angiver tårnproducenterne, at den vigtigste udviklingstendens i forhold til

produktionsmedarbejdernes arbejdsopgaver inden for de kommende 3-5 år er indførelse af nye

produktionsmaskiner, f.eks. robotudstyr. Tårnproducenterne vurderer også, at nye former for

produktionstilrettelæggelse, f.eks. LEAN, mere international produktion og større fokus på dokumentation

og kvalitetssikring i et vist omfang vil have indflydelse på produktionsmedarbejdernes arbejdsopgaver i

de kommende 3-5 år.

Tårnproducenternes forventninger til nye produktionsmaskiner, f.eks. robotudstyr kan muligvis betyde

behov for, at produktionsmedarbejderne tilegner sig nye kompetencer i forhold til at kunne udføre en vis

form for robotprogrammering og besidde overblik over styringslogikkerne i robotudstyret. Den øgede

fokus på beherskelse af dokumentationsrutiner og international produktion, kan muligvis betyde nye

kompetencebehov i forhold til udførelse af dokumentation på fremmed samt kulturforståelse. Endelig kan

tårnproducenternes forventninger til mere fokus på produktionsoptimering øge behovet for, at

produktionsmedarbejderne får mere indsigt i praktisk anvendelse af LEAN filosofi.

22

More magazines by this user
Similar magazines