Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

3.3.5 For- og slutmontage af naceller og nav

For- og slutmontage af naceller og nav er et kerneområde i vindmølleproduktion og foregår hos

vindmøllefabrikanterne, der er ansvarlige for det endelige salg af den komplette vindmølle.

Montagearbejdet består overordnet af følgende trin:

1. For-montage af større motordele mm. som skal indsættes i nacellen samt navet

2. Montage af alle komponenter inde i nacellen, herunder montage af motordele og nav

3. Deltest af strømføringen i hhv. nacellen og navet med svagstrøm

4. Sluttest af den samlede nacelle med stærkstrøm

5. Evt. ”retrofit” – det vil sige justering/ombytning af dele af nacellens komponenter inden endeligt

salg

Projektets resultater omkring montage-produktionen er baseret på to indledende virksomhedsbesøg samt

spørge-skemaundersøgelse med besvarelser fra 4 montage-virksomheder og efterfølgende kvalitative

interviews med ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter på to montage-virksomheder.

I spørgeskema-undersøgelsen indgik besvarelser fra alle de store montage-produktioner, som er

beliggende i Danmark. Der er således tale om den fulde population i spørgeskema-undersøgelsen.

Spørgeskema-undersøgelsen er gennemført for at understøtte de observationer, som blev gjort ved

forundersøgelsens indledende observationer og semi-strukturerede interviews, samt for at give input til

de efterfølgende kvalitative interviews i forhold til jobprofiler for montage-medarbejdere.

Omfanget af faglært arbejdskraft ved for- og slutmontage af naceller og nav

Flertallet af virksomhederne har over 50 ikke-faglærte ansat, halvdelen har mere end 100 ikke-faglærte

ansat. Samtidig er der et væsentligt antal faglærte i produktionerne. Den mest udbredte faglærte

baggrund i montage-produktionen er smed og mekaniker, hvoraf de fleste virksomheder har mellem 21-

100 eller flere ansatte med denne fagprofil. Virksomhederne angiver derudover at have mellem 1-50

produktionsmedarbejdere, som er uddannede elektrikere, automatikteknikere og industriteknikere.

Arbejdsområder ved for- og slutmontage af naceller og nav

Montage-virksomheder blev i spørgeskema-undersøgelsen bedt om at give en vurdering af, hvor mange

medarbejdere, som var beskæftiget inden for forskellige hovedarbejdsområder. Ikke overraskende

angiver flertallet af virksomhederne, at slutmontage af naceller og nav er hovedarbejdsområder for 50-

100 eller flere produktions-medarbejdere. I spørgeskema-undersøgelsen angiver flertallet af

virksomhederne desuden, at for-montage af naceller og nav er et hovedarbejdsområde for 10-50 eller

flere produktionsmedarbejdere. Følgende områder er hos de fleste virksomheder hovedarbejdsområde for

mellem 1-50 produktionsmedarbejdere:

• Retrofitting

• Kvalitetskontrol af materialer og slutprodukter

• Udvikling af produktionen

• Udvikling af produkter

• Daglig arbejdsledelse

23

More magazines by this user
Similar magazines