Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Overordnede kompetencebehov ved for– og slutmontage af naceller og nav

Virksomhederne skulle i spørgeskema-undersøgelsen vurdere, hvilke overordnede kompetencer, der var

meget nødvendige ved følgende tre hovedarbejdsområder: for- og hovedmontage af naceller og nav,

retrofitting og sluttest samt udvikling af produktionen/produkter. Virksomhedernes besvarelser er

opsummeret i tabel 4:

Tabel 4: Overordnede kompetencebehov ved for- og slutmontage af naceller og nav

Arbejdsområde

For- og hovedmontage

af naceller og nav

Retrofitting og

sluttestning

1. generelt meget

nødvendige kompetencer ved

montage af naceller og nav

• Kunne udføre elektrisk

fejlkontrol og fejlretning

• Kunne udføre mekanisk

fejlfinding og fejlretning

• Kunne kommunikere på engelsk

• Kunne aflæse og forstå

produktionstegninger og øvrigt

produktionsgrundlag

• Kunne udføre elektrisk

fejlkontrol og fejlretning

• Kunne udføre mekanisk

fejlfinding og fejlretning

• Kunne aflæse og forstå

produktionstegninger og øvrigt

produktions-grundlag

• Kunne kommunikere på engelsk

• Kunne anvende IT-udstyr

2. Ofte nødvendige

kompetencer ved

montage af naceller og

nav

I visse virksomheder en

efterspurgt kompetence

ved montage af naceller og

nav

• Kunne anvende IT-udstyr • Kunne anvende og

vedligeholde gængse

håndværktøjer til montage

• Have LAUS certifikat

• Kunne anvende og

vedligeholde gængse

håndværktøjer til montage

• Kunne montere og idriftsætte

hydrauliske anlæg

• Kunne udarbejde

arbejdsinstruktioner og

sikkerhedsforeskrifter

• Have LAUS certifikat

Udvikling af

• Kunne arbejde tværfagligt

• Mekanisk forståelse

• Automatikforståelse

produktionen og

• El-faglig forståelse

• LAUS certifikat

produkter

• Tegningsforståelse

• LEAN forståelse

• Kunne anvende IT udstyr

Det fremgår af jobprofilbeskrivelsen for montage-medarbejder senere i rapporten, at de ovenfor meget

nødvendige kompetencer i forbindelse med for- og slutmontage af naceller – og nav ikke nødvendigvis

skal være til stede hos den enkelte produktionsmedarbejder. Det som virksomhederne angiver i

ovenstående skema er, hvad der er nødvendige kompetencer for at produktionen kan ske, hvorimod

jobprofilbeskrivelsen senere i rapporten beskriver, hvad montage-medarbejderen i produktionen skal

kunne for at bestride netop sit job i den samlede produktionsproces.

I forhold til jobområdet sluttest og retrofitting var det indtrykket ved virksomhedsbesøgene, at disse

jobområder kræver dybere elfaglige og mekaniske kompetencer, end hvad der gælder for arbejdet med

for– og slutmontage af naceller og nav. Det blev her i interviewene angivet, at det tager mellem 2-3 år

for en person at opnå et fuldstændigt overblik over en vindmølle-nacelles opbygning og mulige fejl, samt

hvorledes disse fejl rettes.

24

More magazines by this user
Similar magazines