Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Af tabel 4 ses, at i forhold til den mere udviklingsbetonede del af montage-produktionen (udvikling af

produktionen og produkter), kommer tværfagligt samarbejde mere i fokus som en nødvendig

kompetence. Interview med montage-virksomhederne gjorde det klart, at det, som man lægger vægt på i

udvælgelse af medarbejdere til udviklingsopgaver, er, at de besidder en stærk faglighed og

entreprenørånd og er i stand til at sætte denne faglighed i spil med andre fagligheder.

Udviklingstendenser ved for- og slutmontage af naceller og nav

Alle montage-virksomhederne forventer, at følgende tre udviklingstendenser får stor indflydelse på

montage af naceller/nav i de kommende 3-5 år: nye former for produktionsoptimering (f.eks. LEAN);

mere international produktion og større fokus på dokumentation og kvalitetssikring. Nogle virksomheder

forventer, at nye materialer og nye miljøkrav får nogen indflydelse på montageproduktionen i de

kommende 3-5 år.

Det øgede fokus på beherskelse af dokumentationsrutiner og international produktion, kan muligvis

betyde behov for nye kompetencer inden for dokumentation på fremmedsprog blandt

produktionsmedarbejdere, ligesom at den øgede fokus på produktionsoptimering kan stille øgede krav

om, at produktionsmedarbejderne har en vis indsigt i praktisk anvendelse af produktionsfilosofier, som

f.eks. LEAN.

3.3.6 Opsætning og service/vedligehold af vindmøller

En vindmølle opsættes typisk af vindmøllefabrikanterne eller underleverandører, som arbejder for disse.

Typisk har vindmøllefabrikanterne en garantiperiode på den opsatte periode på 2-5 år. I den tid er det

vindmøllefabrikanterne eller deres underleverandører, som udfører serviceeftersyn årligt. Efter

garantiperioden er det mølle-ejeren som har ansvaret for service/vedligehold. Mølle-ejeren kan ofte

vælge at købe en slags garantilignende serviceaftale hos vindmøllefabrikanterne, som dækker vindmøllen

i 3-6 år efter fabriksgarantien. Alternativt kan mølle-ejeren vælge at købe en underleverandør til at

udføre service/vedligehold 33 . For de nye mølletyper udgør udgifterne typisk 1,5-2% om året af den

oprindelige investering 34 . Såfremt større komponenter som generator, vinger eller gearboks skal

udskiftes i vindmøllen udgør det typisk 15-20% af vindmøllens anskaffelsespris og er således en større

udgift 35 .

Opsætning af en vindmølle består af følgende hovedaktiviteter:

• Planlægge logistik for de enkelte komponenter til møllens opsætningssted (”sitet)

• Opsætning af vindmøllen - sætte tårn, nacelle, nav og vinger sammen

• Idriftsættelse af vindmøllen og aflevering til kunden

Service- og vedligehold på en vindmølle består af følgende hovedaktiviteter:

33 http://www.dkvind.dk/fakta/pdf/T6.pdf

34 http://www.windpower.org/da/tour/econ/oandm.htm

35 http://www.windpower.org/da/tour/econ/oandm.htm

25

More magazines by this user
Similar magazines