Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

• Grundlæggende og almindelige servicetjek på nacelle-komponenter, nav og vinger

• Rutinemæssig fejlretning på nacelle-komponenter, nav og vinger

• Avanceret/specialiseret service og fejlretning på nacelle-komponenter, nav og vinger

Desk researchen gav ikke en fyldestgørende beskrivelse af indholdet og bemandingen af de opgaver som

knytter sig til opsætning og service/vedligehold. De indledende interviews med personer med

branchekendskab viste, at der fortsat opstilles flest møller på land, men at off shore møller er

vækstområde i nogle virksomheders porteføljer. De fleste af montøropgaverne på off shore vindmøller er

de samme som på de landbaserede møller, men de udføres under mere ekstreme forhold og stiller derfor

krav om særlige redningskurser.

Nedenstående resultater baserer sig på indledende interviews med branchekendte personer, besvarelse af

spørgeskema-undersøgelse fra 8 montør-virksomheder samt opfølgende kvalitative interviews hos to

virksomheder, som udfører opsætning og service/vedligehold opgaver i hhv. Danmark og udlandet.

Resultaterne af disse undersøgelser viste først og fremmest, at i forhold til de beskrevne aktiviteter

omkring opsætning og service/vedligehold deltager de faglærte i alle dele af processen, dog i et

begrænset omfang i forhold til planlægning af logistikken af de enkelte komponenter til møllernes

opsætningssted. Dette arbejde udføres ofte af personer med en logistisk eller mere merkantil baggrund.

Erfarne servicemontører kan dog deltage i dette arbejde i et mindre omfang.

Opsætning og service/vedligehold opgaver udføres af montører, som er ansat hos enten en

vindmølleproducent, en vindmølleoperatørvirksomhed eller en selvstændig underleverandør, som arbejder

for én eller flere producenter eller underleverandører. Analysen viser, at ca. halvdelen af de adspurgte

service montørvirksomheder udfører opgaver både på land og på vandet, mens den anden halvdel af

virksomhederne har specialiseret sig i montørarbejde enten på land eller på vandet.

Omfanget af faglært arbejdskraft ved montør arbejde

Ifølge virksomhedernes besvarelser af spørgeskemaet er faglært arbejdskraft dominerende inden for

servicemontør- området. Omkring halvdelen af virksomhederne har mellem 11-50 faglærte elektrikere,

elektronikfagteknikere og mekanikere ansat. Halvdelen af virksomhederne har mellem 1-50 smede ansat.

Der anvendes i et vist omfang ikke-faglært arbejdskraft. Over halvdelen af virksomhederne angiver at

have mellem 1-50 ikke- faglærte ansat. Samtidig er der flere virksomheder i undersøgelsen, som angiver

slet ikke at have faglært arbejdskraft ansat. Dette er et noget andet billede, end ved besvarelserne for

den direkte produktion, der er blevet gennemgået ovenfor. Interview med en stor service-montør

virksomhed viste, at der også i et vist omfang anvendes landbrugsmaskinmekanikere og

automatikteknikere til montørarbejdet.

Arbejdsområder ved opsætning og service og vedligehold:

Montør-virksomheder blev i spørgeskema-undersøgelsen bedt om at give en vurdering af, hvor mange

medarbejdere, som var beskæftiget inden for forskellige hovedarbejdsområder. Det er ikke ud fra

besvarelserne muligt at give et entydigt billede af, hvad der er hovedarbejdsområder for mange

medarbejdere. Der tegner sig et billede af, at virksomhederne er specialiserede og medarbejderne derfor

har et forskelligt miks af hovedarbejdsområder i forhold til hvilken virksomhed de arbejder i. Et flertal af

26

More magazines by this user
Similar magazines