Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

virksomhederne angiver, at følgende opgaver er hovedarbejdsområder for mellem 1-50 af deres

medarbejdere (enkelte angiver, at over 100 montører har disse områder som hovedarbejdsområder):

• Avanceret/specialiseret service og fejlretning på naceller og nav

• Supervision og oplæring af egne medarbejdere

En del af virksomhederne, men ikke alle, angiver, at de har mellem 1-50 montører, som har følgende

hovedarbejdsområder:

• Opsætning og installering af vindmøller

• Grundlæggende/almindelig service og fejlretning på naceller og nav

• Service og fejlretning på vingerne

• Supervision og oplæring af eksterne lokale aktører

• Driftsoptimering på møller og anlæg

Overordnede kompetencebehov for montører:

I spørgeskema-undersøgelsen skulle montør- virksomhederne vurdere, hvilke overordnede kompetencer,

der var meget nødvendige ved udførelse af montørarbejde. Besvarelserne er opsummeret i tabel 5:

Tabel 5: Overordnede kompetencebehov ved udførelse af montørarbejde

Generelt meget nødvendige kompetencer

Of te nødvendige kompetencer I visse virksomheder en

efterspurgt kompetence

• Viden om el- og strøm • Viden om hydraulik

• Kunne arbejde efter et særligt

• Viden om test- og

• Viden om mekanik, herunder

arbejdsorganiseringssystem, f.eks.

fejlfindingsteknikker

spændingsværktøjer

LEAN

• Kunne overholde krav til • Viden om styresystemer

• Kunne udarbejde dokumentation

personlig sikkerhed • Tegningsforståelse

• Viden om

• Viden om den enkelte mølletype

glasfiber/kompositmaterialer

• Sproglige og kulturelle kompetencer

• Kunne arbejde selvstændigt

• Kunne arbejde i team

• Udvise kreativ tænkning i forbindelse

med problemløsning

Det fremgår af ovenstående, at en el-faglig viden er helt afgørende for udførelse af service/vedligehold

opgaver. Besvarelserne viser også, at der i forbindelse med udførelse af montørarbejde ofte skal trækkes

på både mekaniske, hydrauliske og el-faglige kompetencer. Interviews med montør-virksomheder viste,

at dette ofte gøres ved at ”parre” medarbejdere med henholdsvis en elektriker og en mekanisk faglært

baggrund, således at de udfører opgaver sammen som team.

Ovenstående resultater peger i retning af, at servicemontør arbejdet i et stort omfang involverer

grundlæggende el-faglige og mekaniske kompetencer. Disse kompetencer anvendes i mange dele af

industrien og er ikke som sådan unikke for vindmølleindustrien. Det som kan være unikt for

vindmølleindustriens faglærte montører er evnen til at overskue vindmølle-nacellens kompleksitet og i det

hele

taget arbejde med fejlsøgning og fejlretning i en så særlig konstruktion som nacellen er. Det fremgår

27

More magazines by this user
Similar magazines