Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SUMMARY ............................................................................................................... 2

2. PROJEKTETS FORMÅL OG METODE.......................................................................... 3

2.1 FORMÅL MED PROJEKTET ........................................................................................................................................3

2.2 PROJEKTETS DESIGN OG METODEVALG .................................................................................................................4

2.2.1 Projektdesign ..............................................................................................................................................4

2.2.2 Udvikling af metodekoncept..................................................................................................................7

2.2.3 Organisering, kvalitetssikring og samarbejde................................................................................8

2.3 LÆSEVEJLEDNING TIL RAPPORTEN.........................................................................................................................9

3. BRANCHEPROFIL FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN ..................................................... 9

3.1 OVERORDNET BESKRIVELSE AF VINDMØLLEINDUSTRIEN .....................................................................................9

3.2 ANTAL VIRKSOMHEDER I VINDMØLLEINDUSTRIEN MED PRODUKTION ELLER TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER I

DANMARK ......................................................................................................................................................................11

3.3 FAGLÆRTE I VINDMØLLEINDUSTRIEN – HVOR ER DE OG HVILKE UDVIKLINGSTENDENSER ER DER FOR DERES

JOBOMRÅDER?...............................................................................................................................................................13

3.3.1 Fremstilling af styresystemer til nacellen ......................................................................................15

3.3.2 Vingeproduktion.......................................................................................................................................16

3.3.3 Fremstilling af nacelle-komponenter ...............................................................................................18

3.3.4 Fremstilling af tårne og dele heraf ...................................................................................................20

3.3.5 For- og slutmontage af naceller og nav..........................................................................................23

3.3.6 Opsætning og service/vedligehold af vindmøller........................................................................25

3.3.7 Produktionsmedarbejdernes og montørernes deltagelse i processtyrende og

produktionsforberedende aktiviteter ...........................................................................................................28

3.3.8 Andre jobtyper .........................................................................................................................................29

3.3.9 Delkonklusion: faglært arbejdskraft og udviklingstendenser i vindmølleindustrien......31

3.4 UDDANNELSE AF PRODUKTIONSMEDARBEJDERE OG SERVICEMONTØRER I VINDMØLLEINDUSTRIEN.........................33

3.4.1 Vindmølleindustriens uddannelsesmønster: stor brug af sidemandsoplæring og

interne kurser.......................................................................................................................................................33

3.4.2 Uddannelse af faglærte i vindmølleindustrien fremover ..........................................................34

4. BESKRIVELSE AF FAGLIGE HOVEDJOBPROFILER OG MULIGE

UDVIKLINGSTENDENSER.......................................................................................... 35

4.1 JOBPROFIL FOR MEDARBEJDER VED MONTAGE AF NACELLER OG NAV ...............................................................36

4.2 JOBPROFIL FOR MONTØR VED SERVICE/VEDLIGEHOLD ......................................................................................39

4.3 UDDYBENDE DISKUSSION AF UDVIKLINGSTENDENSERNE FOR FAGLÆRTE JOBPROFILER I

VINDMØLLEINDUSTRIEN ...............................................................................................................................................42

5. KONKLUSIONER.................................................................................................... 47

6. REFERENCER......................................................................................................... 51

1

More magazines by this user
Similar magazines