Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

af interview med en sluttester på en nacelle-montage fabrik, at det typisk tager 2-3 år at overskue og

kunne forstå og løse alle de mulige fejl, som kan opstå i en nacelle.

Udviklingstendenser

En meget stor del af virksomhederne i spørgeskema-undersøgelsen forventer, at særligt følgende forhold

vil præge udviklingen inden for service og vedligehold i de kommende 3-5 år: nye certificeringsordninger,

øgede dokumentationskrav, mere internationalt samarbejde og øgede kompetencer inden for teknisk

engelsk. Der er også en del virksomheder, som forventer, at følgende forhold kommer til at præge

udviklingen i de kommende 3-5 år: øget computerstyring samt ændringer i turbinernes konstruktion og

komponenter.

Over halvdelen af virksomhederne forventer, at øget effektivisering og systematisering af arbejdet, f.eks.

gennem arbejdet efter LEAN principper vil præge udviklingen de kommende 3-5 år. En mindre del af

virksomhederne forventer, at følgende også vil præge udviklingen: nye vingematerialer, mere

samarbejde med producenter om udvikling af møller og optimering af drift samt mangel på kvalificeret

arbejdskraft. En lille gruppe af virksomheder forventer, at ændrede miljøkrav vil præge udviklingen inden

for service og vedligehold i de kommende 3-5 år.

Interviews med servicemontører og ledere har bekræftet nogle af de ovenstående tendenser. Kravene til,

at servicemontørerne kan indtaste relevant dokumentation og information i specielle computersystemer

er øgede, og dokumentation udgør i dag en fast del af servicemontørens daglige arbejdsrutiner. Dette

stiller krav om, at servicemontørerne mestrer både skriftlighed på dansk, og i nogle tilfælde engelsk,

samt at servicemontøren kan danne sig et overblik i forskellige it-baserede registrerings– og

datasystemer. Det øgede fokus på beherskelse af dokumentationsrutiner, evt. på fremmedsprog, kan

muligvis betyde nye kompetencebehov som kræver uddannelse. Endelig kan virksomhedernes

forventning til øget effektivisering af arbejdet øgede behovet for, at servicemontørerne har indsigt i

praktisk anvendelse af LEAN filosofi.

I forhold til de fremtidige kompetencebehov er det værd at hæfte sig ved, at mange af servicemontørvirksomhederne

forventer, at øget computerstyring og ændringer i turbinernes konstruktion og

komponenter vil have stor indflydelse i de kommende år. Dette stiller muligvis krav om, at

servicemontørerne i højere grad skal have overblik over styringslogikker i flere forskellige

computersystemer til vindmøller og kunne agere ud fra denne viden. Ændringer i turbinernes konstruktion

og komponenter kan afføde behov for kendskab til nye materialer, deres egenskaber og

behandlingsmuligheder, herunder hvorledes man ikke beskadiger disse materialer.

3.3.7 Produktionsmedarbejdernes og montørernes deltagelse i

processtyrende og produktionsforberedende aktiviteter

I spørgeskema-undersøgelsen er virksomhederne på tværs af delbranche blevet bedt om at angive, hvilke

dele af de produktionsforberedende aktiviteter produktionsmedarbejdere og montører i dag deltager i,

samt hvad deres forventninger til deres deltagelse i de kommende 3-5 år er.

28

More magazines by this user
Similar magazines