Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Det generelle billede i virksomhedernes besvarelser er, at produktionsmedarbejderne i dag ofte deltager i

den løbende produktionsplanlægning. Det samme gælder montørerne. Endvidere er der i besvarelserne

en tendens i retning af, at produktionsmedarbejderne i et vist omfang deltager i udviklingen af nye

fremstillingsteknikker og produktionsprocesser samt i nyudvikling og forbedring af udviklingen af

eksisterende produkter og materialer.

Ifølge besvarelserne deltager produktionsmedarbejderne ikke i samarbejde med kunder og

underleverandører. Produktionsmedarbejderne deltager heller ikke meget i den overordnede

produktionsplanlægning, f.eks. i form af udarbejdelse af LEAN planer. Ligeledes viser tendensen i

besvarelserne, at montørerne i dag ofte ikke deltager hverken i den overordnede arbejdstilrettelæggelse

og udvikling af servicetilbud eller i arbejdet med nyudvikling og forbedring af eksisterende produkter og

materialer i samarbejde med mølleproducenterne.

I forhold til forventningerne til produktionsmedarbejdernes deltagelse i produktionsforberedende

aktiviteter i de kommende 3-5 år, er tendensen i besvarelserne, at virksomhederne forventer, at

produktionsmedarbejderne deltager mere i overordnede produktionstilrettelæggelse, f.eks. i form af

udarbejdelse af LEAN planer end i dag. Endvidere forventer en stor del af virksomhederne, at

produktionsmedarbejderne fremover vil deltage mere i udviklingen af nye fremstillingsteknikker og

produktionsprocesser samt i nyudviklingen og forbedringen af eksisterende produkter og materialer.

Tendensen i besvarelserne fra montør-virksomhederne er, at de fleste virksomheder forventer, at

servicemontørerne ikke vil deltage væsentligt mere i de produktionsforberedende aktiviteter fremover. En

mindre gruppe af virksomheder (lidt over 1/3) forventer, at montørerne i stigende grad vil deltage i

driftsoptimering af møller og anlæg i samarbejde med ejere og operatører som driver vindmølleanlæg.

Omkring ¼ af virksomhederne forventer, at montørernes deltagelse i den daglige arbejdsplanlægning og

fordeling af opgaver samt i nyudviklingen og forbedringen af eksisterende produkter og materialer i

samarbejde med mølleproducenter vil være stigende.

3.3.8 Andre jobtyper

Som det fremgår af de foregående afsnit, er der visse forskelle på hvilke kompetencer der er aktuelle

inden for de forskellige delbrancher i vindmølleindustrien (vingeproduktion, tårnproduktion,

service/ vedligehold, slutmontage af naceller mv). Ligeledes er der forskelle som knytter sig til, hvilke

konkret e jobtyper og funktioner de faglærte medarbejdere varetager. Ud over direkte udførende arbejde i

produktion og montage er faglærte også placeret i andre funktioner som fx de følgende:

• Planlægningsafdeling - overordnet planlægning af arbejdet

• Udviklingsafdeling – prototypearbejde, arbejdsinstruktioner o.l.

• Uddannelsesfunktion – udvikling af simulatorer, instruktion og oplæring

• Kvalitetsafdeling – forskellige former for kvalitetskontrol (indgangskontrol, slutkontrol)

• Teknisk support – faglig rådgivning og vejledning, problemløsning, arbejdsinstruktioner

• Produktionsteknisk afdeling – bl.a. udvikling af hjælpeværktøjer

29

More magazines by this user
Similar magazines