Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

• Projektafdeling – projektering af nye installationer mv

• Leanmedarbejder - tavlekoordinator e.l., bidrag til løbende optimering og forbedring af

arbejdsgange

• Supervisor/arbejdsleder eller supervisorassistent

Hovedparten af de faglærte inden for vindmølleindustrien er beskæftiget med de udførende

funktioner, (som da også er dem vi primært fokuserer på i denne undersøgelse), men de

ovennævnte funktioner udgør et supplement og tegner mulige karriereveje for faglærte

medarbejdere. Blandt de kompetencer, der er særlige for disse funktioner, er:

Tabel 6: Særlige kompetencer ved andre jobtyper

Afdeling/ arbejdsfunktion

Planlægning

Udvikling

Uddannelse

Særlige kompetencer

• indblik i logistik

• overblik

• helhedsforståelse

• nysgerrig, ’opfindertype’

• innovativ, finde løsninger

• kunne beskrive/forklare hvad man gør

• god håndværker der kan sit kram

• kunne sætte sig i andres sted

• pædagogisk og tålmodig

• evt sprog (dansk, teknisk engelsk…)

Kvalitet • edb-kundskaber

• teknisk engelsk

• omhyggelighed og datadisciplin

Teknisk support

Produktionsteknik

Lean

• dygtig håndværker med megen erfaring fra

området

• vejledning og problemløsning på distance –

beskrive praksis

• overblik

• traditionelle smedefaglige kompetencer

• kendskab til leansystemer og –praksis

• overblik

Supervisor/Arbejdsleder

• overblik - prioritere

• helhedsforståelse

• vejlede og rådgive medarbejdere

30

More magazines by this user
Similar magazines