Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

3.3.9 Delkonklusion: faglært arbejdskraft og udviklingstendenser

i vindmølleindustrien

Formålet med projektet har været at afdække, om der er sket udvikling af nye jobtyper på baggrund af

udviklingstendenser inden for teknologi, globalisering, markedsvækst og miljøkrav.

Der er via de kvantitative og kvalitative undersøgelser ikke fundet dokumentation for, at der inden for

vindmølleindustrien har udviklet sig faglærte jobtyper, som stiller kompetencekrav som er unikke for

vindmølleindustrien. Derimod har undersøgelserne påvist, at virksomheder inden for de undersøgte

delbrancher i høj grad anvender traditionelle industrielle kompetencer som mekanisk, smedeteknisk og

el-faglig kunnen. Det som er unikt for vindmølleindustrien er, at de ofte bruger disse kompetencer i et

andet miks, end det som gælder for andre industrier.

Undersøgelserne viser, at i forhold til arbejdet med fremstilling af styresystemer til nacellen, anvendes

der i høj grad ikke-faglærte jobprofiler til de egentlige fremstillingsprocesser. Faglærte elektrikere indgår i

forhold til kvalitetskontrol. Udviklingstendensen inden for dette område peger i retning af større fokus på

praktisk anvendelse af LEAN. Der er ikke fundet dokumentation for, at der i fremtiden vil blive brug for

mere faglært arbejdskraft i forhold til fremstilling af styresystemer til nacellen.

Inden for vingeproduktion er det meget producent-afhængigt i hvor høj grad der anvendes faglært

arbejdskraft. Én producent efterspørger plastmager-kompetencer. Andre producenter efterspørger i

højere grad medarbejdere, som besidder generelle produktionskompetencer som teamsamarbejde,

produktionsforståelse, personlig sikkerhed og arbejdsmiljø, kvalitetsbevidsthed, overholdelse af takt-tider

mm. Disse kompetencer ligger i dag i industrioperatør-uddannelsen og vindmølleteknikeruddannelsen.

Den væsentligste udviklingstendens inden for vingeproduktion er anvendelse af nye kulstofbaserede

kompositmaterialer. Dette vil sandsynligvis betyde nye kompetencebehov i forhold til arbejde og

fejlretning i disse materialer.

Inden for produktion af nacelle-komponenter anvendes der en del ikke-faglært arbejdskraft. Derudover

indgår der i produktionen medarbejdere med traditionelle industrielle uddannelser som smed,

mekanikere, CNC-teknikere, industrioperatører og industriteknikere og i et mindre omfang

automatikteknikere og elektrikere. De væsentligste udviklingstendenser i nacelle-komponent

produktionen er indførelse af nye produktionsmaskiner, f.eks. robotudstyr samt mere international

produktion.

I forhold til fremstilling af tårne og dele heraf anvendes der også ikke-faglært arbejdskraft. Alle

virksomhederne har en del faglærte smede ansat i produktionen. Derudover er der i et vist omfang

mekanikere, industrioperatører, automatikteknikere og CNC-teknikere ansat i produktionen. Den

væsentligste udviklingstendens i tårnproduktion er indførelse af nye produktionsmaskiner, f.eks.

robotudstyr. Nye former for produktionstilrettelæggelse, f.eks. LEAN, mere international produktion og

større fokus på dokumentation og kvalitetssikring nævnes også som udviklingstendenser hos flere

virksomheder.

31

More magazines by this user
Similar magazines