Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Ved for- og slutmontage af naceller og nav anvendes der en del ikke-faglært arbejdskraft. Den mest

udbredte faglærte baggrund i montage-produktionen er smed og mekaniker. Derudover er der i et vist

omfang elektrikere ansat. De væsentligste udviklingstendenser inden for montage-produktion er nye

former for produktionsoptimering, f.eks. LEAN, mere international produktion og større fokus på

dokumentation og kvalitetssikring.

Ved udførelse af opsætning og service/vedligehold opgaver har montørerne oftest en el-faglig eller

mekanisk baggrund. Der er dog i et vist omfang også ansat ikke-faglært arbejdskraft, dog i mindre grad

end i de andre områder i undersøgelsen. Den væsentligste udviklingstendens inden for montør-arbejdet

er nye certificeringsordninger, øgede dokumentationskrav, mere internationalt samarbejde og øgede

kompetencer inden for teknisk engelsk. Der er også en del virksomheder, som forventer, at

computerstyring samt ændringer i turbinernes konstruktion og komponenter vil være væsentlige

udviklingstendenser.

De empiriske undersøgelser viser, at virksomhederne på tværs af delbrancherne generelt forventer, at

produktionsmedarbejderne i de kommende år vil deltage mere i de produktionsforberedende og

processtyrende aktiviteter. Denne tendens er ikke så klar i forhold til opsætning og service/vedligehold

området, hvor de fleste virksomheder forventer, at montørerne også fremover vil deltage i et begrænset

omfang i forhold til de produktionsforberedende og processtyrende aktiviteter.

De beskrevne udviklingstendenser hos produktions- og servicemontør-virksomhederne vil nok i et vist

omfang betyde ændringer i jobprofilerne for de faglærte medarbejdere i vindmølleindustrien.

Virksomhedernes forventninger til nye produktionsmaskiner, f.eks. robotudstyr kan muligvis betyde

behov for nye kompetence-mål inden for de anvendte faglærte uddannelser. Indførelse af

automationsudstyr kan f.eks. stille krav om, at produktionsmedarbejderne kan udføre en vis form for

programmering og besidde overblik over styringslogikkerne i robotudstyret.

Den øgede fokus på beherskelse af dokumentationsrutiner og international produktion, kan muligvis

betyde et behov for nye kompetencer hos de faglærte inden for dokumentation og

fremmedsprog/kulturforståelse. Ligeledes kan mere fokus på produktionsoptimering øge behovet for, at

de faglærte medarbejdere får større indsigt i praktisk anvendelse af LEAN filosofi.

Forventningen til brug af nye materialer kan afføde et behov for kendskab til nye materialer, deres

egenskaber og behandlingsmuligheder, herunder hvorledes man ikke beskadiger disse materialer.

32

More magazines by this user
Similar magazines