Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

3.4 Uddannelse af produktionsmedarbejdere og servicemontører i

vindmølleindustrien

Der har siden 2004 eksisteret en særlig erhvervsuddannelse til vindmøllebranchen, nemlig

vindmølleteknikeruddannelsen. Uddannelse blev senest revideret i 2007. Siden dens etablering har

uddannelsen stort set ikke været anvendt af branchens virksomheder 36 .

I spørgeskema-undersøgelsen blev virksomhederne spurgt om deres uddannelsesaktivitet. Besvarelserne

viste, at de fleste virksomheder ikke uddanner lærlinge. Dette gælder for halvdelen af både nacellekomponent

virksomhederne og tårnproducenterne, mens 2/3 af servicemontør-virksomhederne angiver

ikke at uddanne lærlinge. Alle typer af virksomheder forventer i overvejende grad, at antallet af lærlinge

vil være uændret i de kommende 3-5 år.

De nacelle-komponent virksomheder som uddanner lærlinge, angiver, at de uddanner automatik- og

industriteknikere. De uddannelsesaktive tårnproducenter angiver, at de uddanner smede. Hos

servicemontør-virksomhederne sker uddannelse af lærlinge inden for maskin-, el-, metal- og

kontorområderne.

Blandt de fire virksomheder som udfører for– og slutmontage af naceller og nav angiver tre, at de

uddanner smede, mens to angiver at uddanne klejnsmede og lagerfolk. Ved de indledende og opfølgende

interviews var observationen, at hver af de besøgte montage-virksomheder i gennemsnit uddanner 1-2

smede af gangen. Af de fire montage-virksomheder forventer de tre, at antallet af lærlinge ville være

uændret i de næste 3-5 år.

3.4.1 Vindmølleindustriens uddannelsesmønster: stor brug af

sidemandsoplæring og interne kurser

I spørgeskema-undersøgelsen angav et stort flertal af virksomheder på tværs af delbrancher, at

sidemandsoplæring er den foretrukne måde at kompetenceudvikle produktionsmedarbejdere på. Et meget

stort flertal af virksomhederne angiver, at de i meget høj grad/ høj grad arbejder med

kompetenceudvikling gennem sidemandsoplæring. Lidt over 1/3 af virksomhederne angiver, at

kompetenceudvikling i meget høj grad/høj grad sker gennem formelle kurser. Blandt de virksomheder,

som bruger formelle kurser til kompetenceudvikling er den mest anvendte kursusform interne kurser

(over 2/3 svarer, at de bruger interne kurser i meget høj grad/høj grad). Det kan ikke ud fra

spørgeskema-besvarelserne vurderes, om dette er private kurser eller virksomhedsforlagte AMU kurser.

Eksterne AMU kurser er den anden mest anvendte formelle kompetenceudvikling (lidt over 1/3 svarer, at

de anvender dette i meget høj grad/i høj grad).

Analyseresultaterne peger samlet set på, at vindmølleindustriens produktions– og montørvirksomheder

har relativt lille aktivitet i forhold til etablering og gennemførelse af erhvervsuddannelser for

produktionsmedarbejdere. I forhold til korterevarende opkvalificering er branchens foretrukne metode

36 Projektteamet har kendskab til, at 3 personer er blevet meriteret til vindmølleteknikeruddannelsen, men der har

indtil 2008 ikke været registreret nogle ordinære uddannelsesforløb på uddannelsen.

33

More magazines by this user
Similar magazines