Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

sidemandsoplæring. I det omfang, der bruges formelle kurser, er der en langt stærkere præference for at

bruge interne kurser, frem for at bruge eksterne AMU kurser.

3.4.2 Uddannelse af faglærte i vindmølleindustrien fremover

Som det fremgår af det senere afsnit 4.3 giver besvarelserne i spørgeskema-undersøgelsen ikke et

entydigt svar på, om vindmølleindustriens virksomheder forventer, at der i fremtiden vil blive flere eller

færre faglærte i deres virksomheder. Det fremgår endvidere af afsnit 3.4, at mange virksomheder ikke

uddanner lærlinge, og at flertallet forventer, at antallet af lærlinge vil være uændret i de kommende 3-5

år.

I spørgeskema-undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at angive, hvorvidt de har

rekrutteringsproblemer i forhold til bestemte medarbejdergrupper, samt hvilke strategier, der er

foretrukne ved eventuelle rekrutteringsproblemer. Spørgsmålet til virksomhedernes rekrutteringsstrategi

var tiltænkt at give en indikator på, hvorvidt uddannelse anvendes som en strategi mod

rekrutteringsproblemer.

Besvarelserne i spørgeskemaet viser en tendens til, at virksomheder inden for tårnproduktion, nacellekomponent

produktion samt montør-virksomheder oplever nogle rekrutteringsproblemer i forhold til

bestemte faglærte grupper (smede, industriteknikere, CNC-teknikere og elektrikere). Virksomheder som

udfører for- og slutmontage af naceller og nav oplever ikke rekrutteringsproblemer i forhold til de mest

anvendte faglærte profiler i produktionen.

I besvarelserne af spørgeskemaet er tendensen, at virksomhedernes foretrukne strategi ved

rekrutteringsproblemer er at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Nacelle- komponentvirksomhederne og

montør-virksomhederne angiver også uddannelse af medarbejdere som en rekrutteringsstrategi. Der er

ikke en entydig tendens til, at virksomhederne vil løse rekrutteringsproblemer ved investeringer i

automation af produktionsudstyret, men det nævnes som en mulighed blandt særligt nacelle-komponent

virksomhederne.

Ovenstående resultater peger på, at uddannelse hos en del af vindmølleindustriens virksomheder er et

instrument, som ses anvendeligt i forhold til rekrutteringsproblemer. Men det overordnede mønster er, at

virksomheder ved rekrutteringsproblemer foretrækker en ”hurtigere” løsning, nemlig ansættelse af

udenlandsk arbejdskraft.

Vindmølleindustrien har igennem de seneste mange år været præget af en voldsom vækst og konstant

udvikling af produkter og produktionsmåder. Meget af den udvikling som er sket i vindmøllebranchen har

været delvist uforudsigelig 37 . Denne hastige udvikling kan måske være en forklaring på, hvorfor de fleste

virksomheder i spørgeskema-undersøgelser foretrækker ”hurtigere” løsninger end uddannelse af egne

37 Den teknologiske udvikling - nyt siden 2000 og et bud på udviklingen de næste fem år, Henrik Stiesdal, Siemens, på

http://www.vindselskab.dk/media(1618,1030)/10_henrik.pdf

34

More magazines by this user
Similar magazines