Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

fylder meget i hverdagen og der kommer stadig mere hjælpeudstyr til at aflaste tunge løft ligesom dele af

det tunge arbejde automatiseres.

Som hovedregel er det værktøj, de skal bruge, tilgængeligt i afdelingen, men de kan være ude for at

skulle rykke for kalibreret værktøj hos udviklingsafdelingen, som står for dette.

I andre dele af nacellemontagen arbejdes der mere finmotorisk, bl.a. med fiberarbejde og montage af

ledninger og slanger. Det er funktioner som Preben også har prøvet at varetage. Han har ligeledes haft en

kort periode i en retrofit-afdeling, som tager sig af mindre reparationer på de færdige vindmølleenheder,

men sprang fra igen da arbejdet foregik udendørs. Til gengæld har han ikke udført opgaver i sluttesten -

de kræver så stor el-faglig viden at de typisk er forbeholdt elektrikere o.l.

Når opgaver er udført, skal Preben udfylde tjekskemaer, hvor han dels dokumenterer at de enkelte

delopgaver er varetaget (ved at sætte ’flueben’ i skema), dels med hvilke værktøjer det er foregået (fx

hvilken størrelse momentnøgle der er anvendt). Det er for at leve op til virksomhedens ISO-standarder.

Han skal ligeledes rydde op efter sig selv og sørge for at få affald bragt de rigtige steder hen.

Planlægning

Produktionsplanen lægges af planlægningsafdelingen som også sørger for bestilling af materialer til

udførelse af opgaverne hos lageret. Det køres gennem virksomhedens SAP-system. I de enkelte team

følger de stort set disse planer, dog med justeringer undervejs.

I forbindelse med indførelsen af ’lean’ fik Preben nogle særlige opgaver i produktionen. Sammen med

koordinatorer fra andre team og fra natholdet skal han løbende sørge for at holde øje med, hvordan de

ligger i forhold til produktionsplanen. Hver morgen starter med et kort møde med natholdet for at få lavet

en status og skaffe sig overblik. Hvis der er sygdom eller behov for en særlig indsats et sted for at kunne

følge med, er der nogle ’springere’ i hver afdeling som kan sættes ind. Det sørger Preben som koordinator

for. Dagholdets koordinatorer taler også sammen nogle gange i løbet af dagen afhængig af behov. Ind

imellem kan der opstå mindre konflikter om hvordan, der skal prioriteres. Preben har derfor et ønske om

at deltage på et konflikthåndteringskursus.

Kvalitetskontrol

Preben er ikke direkte involveret i kvalitetskontrol af emner. Kvalitetsafdelingen tager sig af

indgangskontrol af de anvendte komponenter og af slutkontrol af produkter sammen med testere. Hvis

Preben alligevel visuelt opdager fejl eller uregelmæssigheder på komponenter i form af utætte rør, dårlige

gevind, huller der har forkert størrelse e.l., henvender han sig til teamlederen eller direkte til

kvalitetsafdelingen. De tager sig, sammen med produktionsingeniører, af det videre arbejde med

eventuelt at kontakte underleverandører og få rettet fejl. I enkelte tilfælde kan Preben og hans kolleger

selv få lov til at udbedre mindre fejl.

Samarbejdsrelationer

Preben har i hverdagen primært samarbejde med sit eget team og med afdelingens øvrige koordinatorer.

Den samlede afdeling holder møde ude i hallen ca hver 14. dag. Mødet ledes af afdelingslederen og ud

over

en status i forhold til produktionsmål, små forbedringstiltag o.l. kan de hér tage problemer og

37

More magazines by this user
Similar magazines