Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

uregelmæssigheder op, ligesom der er lejlighed til at komme med forbedringsforslag. Mødet tager typisk

15-20 minutter.

Han har ikke noget direkte samarbejde med kvalitetsafdelingen, men i og med at han efterhånden kender

virksomheden rigtig godt, hænder det at han på egen hånd tager kontakt til dem – fx hvis han opdager

en mindre uregelmæssighed på en komponent, som han gerne vil have tilladelse til selv at udbedre.

Preben har også et par gange i løbet af sin ansættelse prøvet at have et samarbejde med

udviklingsafdelingen, hvor han skulle være med til at afprøve og videreudvikle metoder til montage af nye

mølletyper samt de medfølgende arbejdsinstruktioner. Oplægget til arbejdet kom fra produktionsinge-

og det var så op til Preben, sammen med andre særligt udpegede produktionsmedarbejdere og

niører,

udviklingsafdelingen, at få rettet arbejdsinstruktioner, styklister, tjeklister mv. til så montagen blev

gennemført mest hensigtsmæssigt. Selve skrivearbejdet omkring instruktionerne tog udviklingsafdelingen

sig af. I dette arbejde var det en fordel, også for de deltagende produktionsmedarbejdere, at kunne noget

teknisk

engelsk – et område hvor Preben ikke følte sig helt godt nok klædt på.

S om erfaren medarbejder er det tit Preben som bliver ansvarlig for oplæring af nye kolleger. Det er hans

opgave at sørge for, at de nye kommer igennem de forskellige opgaver og funktioner de skal, og at de får

d en nødvendige støtte undervejs. En enkelt gang har han også skullet instruere udlændinge der var på

bes øg fra en søsterfabrik i Spanien. Det foregik på engelsk, men bestod heldigvis primært i at Preben

demonstrerede for dem, hvad de skulle gøre.

Kompetencer som Preben skal bringe i spil i arbejdet:

• kunne håndtere diverse håndværktøjer

• kunne betjene diverse hjælpeværktøjer og robotter til håndtering af komponenter mv

• være bevidst om krav til renholdning af hydraulik

• have et vist kendskab til el-tekniske forhold i nacellen

• kunne betjene kran (kran certifikat C)

• kunne udbedre mindre fejl på komponenter

• have kendskab til materialer (hvor må man berøre, hvordan skal de håndteres)

• kunne overholde arbejdsinstruktioner og sikkerhedsforskrifter

• være omhyggelig i registrering og dokumentation af egen praksis - datadisciplin

• kunne varetage visuel kontrol af emner

• kunne planlægge eget arbejde

• kunne læse og forstå dansk og i et vist omfang teknisk engelsk

• kunne indgå i teamsamarbejde og arbejde på tværs af faggrupper

• have forståelse for den helhed han indgår i

• kunne læse arbejdstegninger og diagrammer

• have overblik over opgaver og kunne justere i bemanding mv

• kunne bidrage med ideer til forbedring af produktionen (leanarbejde)

• kunne arbejde systematisk med opsamling af erfaringer med montage til brug for

arbejdsinstruktioner mv.

• kunne lære nye kolleger op – pædagogisk flair

• (kunne hente diverse informationer på edb)

38

More magazines by this user
Similar magazines