Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

4.2 Jobprofil for montør ved service/vedligehold

Lars er uddannet mekaniker og har arbejdet inden for vindmølleindustrien i 8 år, det meste af tiden med

service og vedligehold af vindmøller. I en kortere periode var han også med til opsætning af nye møller

både i Danmark og forskellige steder i Europa. Det blev imidlertid for hårdt for ham at være væk fra

familie og venner i de lange perioder på typisk 3 måneder ad gangen, som de var ude, så nu arbejder

han udelukkende med service/vedligehold i Danmark.

Arbejdsopgaver og arbejdsorganisering

Lars møder typisk kl. 7 om morgenen ude ved den mølle, de skal servicere. På vejen har han hentet sin

faste makker Jesper. Montørerne arbejder altid sammen to og to, bl.a. på grund af sikkerhedskrav (det

ikke er tilladt at arbejde alene i en vindmølle). Jesper og Lars har arbejdet sammen i et par år og kender

efterhånden hinanden. Jesper har en baggrund som elektriker, så de to supplerer hinanden godt. Det er

deres arbejdsleder, som har sat dem sammen. Han forsøger gerne at kombinere personer med mekanisk

og med elfaglig viden i bilerne så vidt muligt. Ligesom han selvfølgelig prøver at tænke i personlig kemi

samt tage højde for, hvis en af montørerne ikke er så skrap til at læse og skrive.

Ved møllen møder Lars og Jesper en repræsentant for lauget/selskabet, der har opstillet møllen. Særligt

de små mølleejere kan ofte godt lide at være informeret om, hvad der foregår og hvad Lars og Jesper ser

i møllen. Efter at arbejdet er gennemført, har de derfor også en lille samtale med repræsentanten. De

store selskaber tager snarere dialogen direkte med kontoret.

Lars’ og Jespers arbejde består dels af rutinemæssige serviceeftersyn, dels af egentlige

reparationsopgaver. Planlagte serviceeftersyn tager typisk ½-1½ dag at gennemføre. Her tjekkes

styresystemer, gear, lejer, bolte efterspændes mv og der sker typisk ikke de store udskiftninger af dele,

kun smådele. Det er beskrevet i instruktionerne, hvad et eftersyn omfatter. Reparationsopgaver varierer i

omfang – det kan være skift af gearkasse, skift af hovedlejer eller oliesystemer, nedtagning af vinger til

reparation o.l. Nogle af komponenterne er komplicerede og består af mange smådele, så det gælder om

at have tungen lige i munden og bevare overblikket, når de skal samles igen.

I reparationsarbejdet kan der være behov for systematisk fejlfinding både på elektriske installationer og

mekaniske dele. Her hjælper det med erfaring, så man kan få løst de af og til ganske komplekse

problemer, der viser sig. Selv om de i firmaet har en mindre gruppe montører til at tage sig af de særligt

vanskelige opgaver – og som bl.a. bruger kikkertundersøgelser til at afsløre slid på gearkasse, lejer o.l. –

skal Lars og Jesper stadig kunne håndtere mange forskellige fejlfindinger og fejlretninger.

Planlæggerne på kontoret er ansvarlige for at bestille de dele og ’stumper’ på lageret, som Lars og Jesper

skal bruge til de enkelte opgaver. Derudover har de adgang til et lokalt lager – en container, hvor diverse

smådele er tilgængelige (mindre bolte, filtre, slanger, fedt mv). Her kan de supplere, hvis der fx viser sig

behov for løsning af yderligere opgaver i forbindelse med et serviceeftersyn. Lars og Jesper er selv

ansvarlige for at medbringe det nødvendige håndværktøj til arbejdet.

39

More magazines by this user
Similar magazines