Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Selve arbejdet ude i møllen tilrettelægger de selv. Lars er god til at bevare overblikket og sikre sig, at de

kommer igennem det, de skal, i en passende rækkefølge, mens Jesper er rigtig skrap til fejlfinding, så de

har etableret en god arbejdsdeling, hvor de ikke behøver mange ord for at få arbejdet gjort. Hvis de

trænger til hjælp undervejs eller bliver i tvivl om deres bud på løsninger af problemer er holdbare,

kontakter de deres teknisk support-afdeling. Her sidder bl.a. nogle af deres meget erfarne kolleger, som

har prøvet det meste før. Det er også dem, de kontakter, hvis der er en arbejdsinstruktion, de ikke

forstår, eller som, de mener, bør ændres.

Mangler de ’stumper’/løsdele til montagen eller er der fejl i de pakker, lageret leverer, tager de til

gengæld fat i deres arbejdsleder.

Samarbejde og kunderelationer

I hverdagen arbejder Lars og Jesper primært sammen med hinanden. Hvis de har særligt store eller

komplicerede opgaver kan de få assistance fra specialafdelingen eller af en ’flyver’, der sættes ind, hvor

d er er behov. ’Flyveren’ kan også afløse ved sygdom, ferie o.l.

De møde r de andre montører på deres fælles montørmøder, der løber af stablen en gang pr kvartal. Her

e r der også lejlighed til at udveksle fif og erfaringer.

Ind imellem kan Lars godt savne at være en del af en lidt større gruppe i hverdagen, som han var

tidligere,

da han arbejdede med opstilling af møller. Her arbejdede de i team på 12-16 personer og ofte

v ar de sam

mensat på tværs af nationaliteter. Det gav lidt mere dynamik, men selvfølgelig også nogle

konflikte r, når forskellige arbejdskulturer og holdninger mødtes. Og det var ikke altid, at deres

skoleengelsk slog til.

Til gengæld sætter han pris på, når de har den direkte kontakt med kunden i dag. Kunden får lejlighed til

at stille nogle spørgsmål og de kan forklare ham hvad de ser og gør. Det er meget tilfredsstillende.

Kompetencer som Lars skal bringe i spil i arbejdet:

• kunne tåle højder

• kunne håndtere diverse håndværktøjer

• kunne dirigere kran fra jorden

• have kendskab til forskellige mølletyper og deres opbygning – samt kunne færdes i dem

• have kendskab til hydrauliske systemer

• have et vist kendskab til elektriske styresystemer

• kunne gennemføre mekanisk og til dels elteknisk fejlfinding – logisk tænkning og afprøvning

• kunne læse arbejdsinstruktioner, tegninger og diagrammer

• kunne løse opståede problemer, der ikke er beskrevet i arbejdsinstruktioner e.l.

• have overblik så han kan få samlet adskilte dele korrekt

• kunne planlægge eget og makkers arbejde

• kunne kommunikere med kunder

• kende organisationen så han ved hvor han skal henvende sig ved uregelmæssigheder

• betjene computer og relevante programmer til dokumentation

• kunne overholde sikkerhedsmæssige forskrifter og passe på sig selv (højderedningskursus

mv)

• kunne læse og forstå dansk samt i begrænset omfang teknisk engelsk

• datadisciplin – forstå vigtighed af samt være omhyggelig og præcis med registreringer

• kunne se vigtighed af og praktisere oprydning, rengøring og affaldshåndtering

• kunne arbejde under vanskelige forhold og forskellige vejrlig – tålmodighed.

41

More magazines by this user
Similar magazines