Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Øget globalisering – mere prototypearbejde?

Udflytning af produktion og samarbejde på tværs af landegrænser vil fortsat være relevante temaer de

kommende år i vindmølleindustrien. Det er en vej til bl.a. at reducere omkostninger og mindske

transport, når stadig flere møller opstilles i udlandet. Det kan betyde, som enkelte virksomheder inden for

nacellemontage giver udtryk for, at de opgaver, der fremover skal varetages i Danmark, i endnu højere

grad end i dag bliver koncentreret om udviklings- og prototypearbejde – at udvikle nye produkter og proog

cesser, herunder at optimere produktions- og montageprocesser. Præcis hvor stærk denne tendens er

om den er aktuel inden for alle delbrancher, kan denne undersøgelse dog ikke sige.

Inden for montage af naceller kan det føre til, at der bliver stigende efterspørgsel efter (faglærte)

medarbejdere som er innovative, problemløsende, kan improvisere og håndtere ukendte opgaver samt er

i stand til at beskrive hvad de gør, så de kan indgå i et samspil med ingeniører om udformning af

arbejdsinstruktioner, kravspecifikationer mv. Samtidig skal de kunne lære fra sig til andre og på

pædagogisk vis kunne vise og forklare hvordan opgaverne skal gribes an. Ud over pædagogiske

kompetencer kan det også kræve sprogkundskaber og kulturforståelse hvis oplæringen eller samarbejdet

skal omfatte personer fra andre lande – hvad enten det foregår i Danmark eller på udenlandske

lokationer. Det er jobtyper, der svarer til det nuværende faglærte arbejde i udviklingsafdelinger o.l.

Sådanne jobtyper, der rummer problemløsning, innovation, oplæring mv, kan således blive mere fremherskende

de kommende år. Det kan ske parallelt med, at der fortsat vil eksistere mere standardiserede

montagejob i produktionen. Der kan med andre ord ske en øget differentiering af medarbejdergruppen

mellem dem, der varetager de brede udviklingsjob og dem, der arbejder med mere standardiserede

produktions- og montageopgaver.

En særlig problemstilling knytter sig til montører, der arbejder med service og vedligehold af møller i

Danmark. I de senere år er der ikke opstillet så mange nye møller i Danmark, hvilket betyder, at

servicemontører ikke har adgang til de nye mølletyper. De bliver med andre ord netop ikke involveret i

’prototypearbejde’, og det har betydning for deres muligheder for lære og styrke egen

kompetenceudvikling. Det kan på sigt reducere deres fleksibilitet og mulighed for at kunne bidrage til

instruktion og oplæring af bl.a. kolleger fra andre lande. Samtidig er det et åbent spørgsmål, om det ad

åre kan påvirke Danmarks evne til at fungere som base for prototype- og udviklingsarbejdet.

Dokumentationskrav stiger, men det påvirker forskelligt

Krav til dokumentation af produktionsprocesser, kvalitet, fejlretning mm har været stigende over en

årrække, også inden for vindmølleindustrien, og der er ikke noget, der tyder på, at det bliver mindre de

kommende år – tværtimod. Virksomhederne har således en forventning om, at der for eksempel vil

komme krav til certificering på servicemontørområdet. Det kan indbefatte, at montører-virksomhederne

skal implementeres ISO kvalitetssystemer eller systemer i forhold til alle de mølletyper som

virksomheden udfører vedligeholdelse på.

Dokumentation er aktuelt i alle dele af værdikæden, men det påvirker de faglærte medarbejderes arbejde

og krav til deres kompetencer forskelligt afhængigt af, hvilke funktioner de varetager. Som almindelig

medarbejder i produktionen består dokumentationen primært i at markere (ved afkrydsning e.l.), at

operationer er udført efter forskrifter samt eventuelt at notere, hvilke værktøjer der er brugt. Det kan

foregå på papir eller elektronisk. Ud over at kunne læse dansk, er en central kompetence hér at forstå og

43

More magazines by this user
Similar magazines